Oct 21 2016

«استتوس» در فیس بوق

دسته: شخصیadmin @ 3:39 pm

«استتوس» نوشتن یکی از عجیب ترین کارهای دنیا است. در طول تاریخ این نخستین بار است که من و شمای عادی فرصت سخنرانی برای این همه آدم رنگ و وارنگ را پیدا کرده ایم. پیشترها فقط شاهان چنین فرصتی را داشتند. آن هم برای قوم و تبارِ‌ خودشان که از یک جغرافیا و یک منطقه می آمدند.

همین ایرانِ نسبتن منزویِ خودِ ما با این همه انواع و اقسام آدم متفاوتی که در خودش دارد این همه دعوا درش هست. هنوز هم راضی نگه داشتن این همه آدم این قدر دشوار است و انگار با گذشت زمان آسان تر هم نمی شود و با به هم خوردنِ‌ ای آش نخود و لوبیایش نخود و لوبیا می مانند و خمیر نمی شوند. حالا دعوای نخود و لوبیا که خوب است، دنیا خیلی بزرگ تر از این حرف هاست. اگر تجربه ی مهاجرت داشته باشید می بینید که دوستان جدید و متفاوت هم از هر سن و رنگ و مذهب و ملیت و خواستگاه به فهرست دوستان تان اضافه می شود و هر کاری کنید بلاخره کسی هست که اشتباه برداشت کند یا به او بخورد یا برنجد یا تعجب کند.

این است که مخاطب استتوس شما در اصل خودِ شما اید. دیده اید که هر قدر پست های شما به خودِ خودِ تان نزدیک تر باشد کمتر «لایک می خورد». پست هایی بیشتر توجه دریافت می کنند که از خودِ شخصی واقعی ما دورترند و کلی تر اند و به ویژگی های جمعی و قبیله ای ما و اشتراکات مان با حلقه ی اطراف مان نزدیک تر می شوند.

این است که یا باید قید به روز کردن و نوشتن و خبر دادن و جار زدن را بزنیم، یا اینکه باید حواس مان به همه ی آدم هایی که آن را می خوانند باشد. اولی که برای من سخت است چون تنهایی واقعی مان را به یادم می آورد و دومی هم که از اساس غیر ممکن است. یعنی برای همه غیر ممکن است. یعنی چنان ذن و حضور ذهن و آگاهی ای می خواهد که اگر اعمال شان کنی از ته استتوس هیچ چیزی نمی ماند.

چه طور شد که ما یک هو استتوس نویس شدیم؟ فقط ماجرای اینترنت هم نیست. قبل از آن که وبلاگ بود باز هم این طور نبود. وبلاگ مخاطب خودش را داشت و فک و فامیلی نبود. آدم هایی شما را می خواندند که زندگی شخصی شما را نمی دانستند ولی به دلیلی به افکار شما احساس نزدیکی می کردند که سر و کله ی شان آنجا پیدا می شد. این شبکه های اجتماعی مصداق جدیدی از به هم خوردن اجباری آش آدمیت است. همین که شما الان اینجا هستید یعنی در معرضِ ملاقه ی فیس بوک قرار گرفته اید و امروز قرار است نخودها و لوبیاهایی را از جلوی چشم تان عبور دهد که هم فال است و هم تماشا.

حالا اگر خودتان می نویسید و عکس می گذارید و پست می کنید که کارتان سخت تر هم هست از تماشا کردن.

یک ده سالی هست برای بیشتر ما که ناگهان چشم باز کردیم و استتوس گذاشتیم و دیدیم که انگار چند صد یا چند هزار آدمِ رنگ و وارنگ تاریخِ زندگی مثل عروسک در پرده خانه ی ذهن ما نشسته اند به تماشای هر جمله از هر متن. بسته به این که چند تا «دوست» داشته باشید همه شان بلاخره در یک تالار جا می شوند، حالا می خواهد این اتاق یک کلاس درس باشد یا که در ابعادِ تالار وحدت.

ما روی صحنه و بیشتر آدم ها هم توی تاریکی نشسته اند و این فقط خود ما هستیم و شاید یکی دو ردیف اول که نور روی شان تابانده اند. آخرش هم در یک تنهاییِ شلوغ شده ی عجیبی ما جملات مان را برای خودمان می نویسیم و با کمی توجه به آدم های زیر نور افکن. حالا یکی دیگر یک جایی از این دنیای تاریک از ظن خودش یک چیز دیگری را لایک می کند و ما دلگرمی می گیریم و لابد ادامه می دهیم. بقیه هم در سکوت نظاره می کنند و قضاوت می کنند یا نمی کنند و اهمیت نمی دهند و رد می شوند و ما هم نمی فهمیم و بیشترش را حتا حدس هم نمی توانیم بزنیک. یا می خواهند چیزی بگویند و نمی گویند و رد می شود و به قول هایده ما هم حالی مان هم نیست. آن ها هم به جای خودش حالی شان نیست.

در کل حالی مان نیست.

من تجربه ی خودم را می گویم. مثل همین متن. آخر داستان من یک بند را خطاب به خودم می گویم. یکی را خطاب به دوست نزدیک، گاهی یک کلمه را به کسی که از دست اش رنجیده ام یا خشمگین شده ام. گاهی کسی که فکر می کنم رنجانده ام اش. گاهی چهره ی آدم های بی ربط برای من یکی می شود و فکر می کنم شاید لازم است این را بخوانند. گاهی برای کسی می نویسم که دوستش دارم یا خاطره اش را دوست داشته ام. یک بار برای آن که به وجودم آورده یا خانواده یا هر کسی که شاید باشد و بخواند و شاید اصلن نباشد که بخواند.

به هر حال نوشتن برای مخاطب عام یک توهم است. مخاطب عام وجود ندارد و زبان در این ده ها هزار سال تکامل یافته برای انتقال معنی به یکی دو نفر یا یک دو جین آدمِ مهم و تأثیرگذارِ قبیله ی ما. حالا این معنی صادقانه است یا فریب آمیز بستگی دارد که کدام پرسپکتیو را در نظر بگیریم. به هر حال این زبان اگر در همان حد هم کار می کرده که من شک دارم برای صدها و هزاران نفر ساخته نشده بوده. آن هم این همه آدم رنگارنگ که وجه اشتراک شان حتا این نیست که بلیط یک نمایش را خریده باشد. تنها و تنها این است که در یک جای روزگار تصادفی به ما برخورده اند. این هم دوره ی جدیدی برای زبانِ‌آدمیزاد است به عمر یکی دو دهه که هر یک از ما می توانیم شب نامه ای را منتشر کنیم که از فامیل دورمان بخواند تا فلان آدمِ‌ تصادفیِ پریروز.

این حالا حکایت همین متن است که نمی دانم چه کسی و با چه پس زمینه ای می خواند و چه برداشتی می کند. اصلن چرا این را به روال عامیانه ی معمول نمی نویسم؟ این لفظِ قلم نوشتن برای جلب نظر چه کسی است؟ شما؟ یا بغل دستی شما. اصلن من شما را کی دیده ام؟ چه شد که شما را دیدم و الان با شما صحبت می کنم؟ از یک خیابان یا مدرسه یا فرودگاه گذشتیم و به پُست هم خوردیم؟ چه گُلی به سرتان زده ام؟ چه آسیبی رسانده ام؟

یک کسانی بودند که خوب به شان لطف کردم و سایه ی خودم رو از سرشان کم کردم چون احساس کردم یا واقعن به من بی تفاوت اند و یا این که وقتی من جلوی چشم شان پدیدار می شوم عذاب می کشند یا چیزی درشان کلیک می کند که آخر و عاقبت خوبی ندارد. یا این که این حس را در خودم دیده بودم. خوب اگر این طور هست شما هم در حق من و دیگرانی که این احساس را نسبت به شان دارید لطفی بکنید و خودتان را از وجودشان آزاد کنید. اگر برای شما مهم بوده اند و شما برای شان مهم بوده اند هستی آن ها را به شما بر می گردند.

چه کار کنم که این همه دوست و آدم رنگارنگ در فهرست ام نباشد؟ چه طور توبه کنم که کسی را نرنجانده باشم و خودم را از این بار رها کنم؟ برای چی این همه «پوکی مون» جمع کرده ایم توی زندگی؟

این کلاف رنگارنگ روابط ما هر کدام اش مال یک چیزی است. اصلن چرا همه ی اینها را مثل «پوکی مون» جمع کرده ایم که هر وقت می خواهیم با چهارنفرشان حرف بزنیم همه باید گوش بدهند؟ فیس بوکِ شخص من هم گروه بندی زبانی و هم جغرافیایی دارد و تازه به خیال خودم پست ها را با قدری آگاهی می فرستم (برای همین در نوشتن شان خودم را سانسور نمی کنم) ولی باز هم جواب نمی دهد. حتا کسی می تواند بگوید خوب که خودت را سانسور نمی کنی،‌ اصلن آدم ها را هم سانسور نکن. اگر کسی نخواست نمی خواند. انتخاب با خودش، با این که در بیشتر اوقات اصلن فلان طرف در ذهن تو هم نیست و حواست هم نیست که دارد حرف های تو را می خواند.

من آخر هم با خودم کنار نیامدم که آیا توهین به شعور کسی است که حرف دلت را از او پنهان کنی یا توهین به احساسات اش است که حرف دلت را بزنی؟ یا اصلن بیجا کرده ای که حرفِ دل ات این طوری است و باید آن طوری باشد.

شاید یک شناسه ی جدید فیس بوک درست کنم. شاید هم اینجا را ترک کنم. به هر حال هیچ کدام اش را هیچ کدام تان شخصی نگیرید. برای تان هم که احتمالن مهم نیست ولی همان بهتر که نباشد.

ارادتمند به تصویر ذهنی ام از شما


Oct 19 2016

قضیه ی حمار

دسته: علمی، فلسفهadmin @ 10:43 pm

بیایید اصول موضوعه ی هندسه ی تمدنِ پساکشاورزی مون رو بالا و پایین کنیم، که دریابیم کدوم از این پیش فرض های منطبق با «حواس» (و چه بسا بی ارتباط با «حقیقت») بیشتر از همه گمراه کننده بوده. یعنی کدوم شون رو می شه حذف کرد و نظریات جدید (و احتمالن به درد بخور) در آورد.

من اولش به قضیه ی فیثاغورث مشکوک بودم که خیلی قضیه ی عجیبی است و من نمی تونم تصور کنم در سیاره های دیگر همون اوایل راه به اش نرسند. بعد پارانویام شدید تر شد و چیزهای دیگر رو هم زیر سوال بردم. ولی هر بار که برگشتم و از هر طرفی که رفتم آخرش رسیدم به «قضیه ی حمار»

این قضیه ی حماری که ما، دست کم به صورت مکتوب از مصرِ باستان مبنای حقیقت فرض کرده ایم، می تونسته تنها عوارضِ تکاملِ گونه ی ما و (فامیل مون آقا خره) بوده باشه و با حقیقت نسبتی نداشته باشه.

به قول استاد دانلد هافمنِ کبیر:
it favors fitness not reality.

یعنی با ادبیاتِ آقای هافمن (در تاییدِ آرای نیم جونیور) ما، خرها و خیلی های دیگر طوری تکامل پیدا کرده ایم که به عنوان مثال به نفع مون باشه به قضیه ی حمار باور داشته باشیم، مستقل از حقیقت.

حالا واقعیت چه شکل دیگری می تونسته داشته باشه که به صرفه ی ما (پستاندارها، یا مهره داران پُرسلولی، یا جاندارانِ زمینی یا از اساس موجودات سطحِ‌ سیاره ای) نبوده که درک اش کنیم؟ سلول هامون باید چه طوری کار می کردند که طور دیگری فکر کنیم؟

در واقع چه طور کوتاه ترین فاصله ی بین تهران و قزوین می تونه طولانی تر باشه از فاصله ی بین تهران و کرج به اضافه ی فاصله ی کرج تا قزوین.

یعنی خره باید در مدت زمانِ منفی استراحت کنه و وقت ذخیره کنه؟

اصلن فرض کنیم شهرداریِ یونیورس یک کرم چاله زده باشه از تهران تا قزوین. از هر نقطه به هر نقطه که نزده. سوال من اینه که چه طور به ازای هر تهران و هر کرج و هر قزوین در یونیورس قضیه ی حمار می تونه نقض بشه؟ حتا در همسایگی های نزدیک.

خوب می شه با معرفی «انحنا»، «زمان منفی» یا «زاویه ی منفی» یا تقلب از طریق «کرم چاله» شمولیت قضیه ی حمار رو نقض کرد.

چه طوری می شه ولی فضازمان رو طوری بنویسیم که به ازای هر سه نقطه اش (تکرار می کنم هر سه نقطه اش) نقیضِ قضیه ی حمار برقرار باشه؟

کمی بلند فکر کنم. قضیه ی حمار اساس تعریفِ منیفولده. اگر بخوایم فضازمانیبا متریکِ حقیقی نامنفی تعریف کنیم که نقیض حمار به ازای همه ی نقاطش برقرار باشه،‌ اون وقت نقیض حمار برای هر سه جایگشت هر سه نقطه هم برقراره، پس نقاط روی هم افتند. پس این مدل ها بری چنین «غیرِ منیفولد» ای وجود داره:

۱. فضای صفر بعدی با فاصله ی صفر
۲. فضای بی نهایت بعدی با فاصله ی ناحقیقی (کاردینالی)

برای این که نان منیفولدِ محدود بعدی اختراع کنیم، تعریف فاصله رو هم نمی تونیم عوض کنیم چون میشه همون منیفولد تا جایی که من زور زدم. پس باید تعریف حمار رو عوض کنیم، مثلن:

۱. فضا رو گسسته کنیم (کوانتوم)
۲. این همانی فاصله رو برداریم. مثلن یک راهش اینه که متریک رو بر اساس نزدیک ترین نقطه ی بین دو مجموعه تعریف کنیم نه فاصله ی ثابت بین دو نقطه. اون مجموعه می تونه مثلن یک استرینگِ یک بعدی پیوسته هم باشه.

۳. حمارِ جدید تعریف کنیم مثلن هارمونیک:
1/a+1/b>1/c

۴. یه جوری منفی بینهایت رو با صفر یکی کنیم که از این ور دور بزنه رو هم دیگه که بازم همون می شه که «گیتی درون ماست». فکر کنم جواب محدود هم داشته باشه.

هندسه ی جدیدی می باید نوشت از آغاز (یا پایان) که هم استعلایی یا فرا رونده (transendental) باشه و هم برخالی (fractal).

اگر سر نخی از مدل هایی که به این کانسپت ها نزدیک هستند (در هر شاخه ای از دانش) دارید یا با کسی در ارتباط هستید که جواب این سوال ها رو می دونه، پیشنهادها و نظرات خود را «برخالانه» و «فراروانه» به تهران جاده ی کرج صندوق پستیِ قزوین ارسال نمایید.

پ.ن. نکته ی حاشیه ای این که می خواستم بنویسم خانوم خره، که سکسیست نبوده باشم. بعد دیدم برعکس برداشت می شه. بعد کردمش خانوم یا آقا خره (به سبک آقای خاتمی). بعد دیدم ترنس جندرها ناراحت می شن کردم اش خره. بعد دیدم خر به نظر بعضی (نه من) فحشه. گفتم حذف اش کنم. بعد دیدم پدر بزرگ و پسره که می خواستن از روی پل رد بشن یه هو می آن می گن چرا خر رو حذف کردی باید پدر بزرگ و حذف می کردی. دیگه گذاشتم سر جاش باشه.


Oct 18 2016

علم و دین

دسته: علمی، فرهنگ، فلسفهadmin @ 9:00 am

«علم» یک پدیده ی فرهنگی است ساخته ی دستِ بشر. چیزی مثلِ دین. با مستثنا کردنِ تنها شاخه هایی از ریاضیات که [احتمالن] در هر صورت یکسان از آب در می اومد، بشرِ هر عصری و در هر جایی برای خودش علمِ مورد نیاز خودش رو تولید کرده. بسته به آب و هوا و نیازها و دانسته های دیگر در هر حلقه ی جغرافیایی ای به صورت کمابیش تصادفی عده ای آدم همفکر دورِ‌هم جمع شده اند و نظریات همدیگر رو تایید کرده اند و [در حالتِ خوشبینانه] به نیاز موجود در اون خاک و در اون مقطعِ زمانی پاسخ گفته اند و محصول اش شده تل انبار شدن نظریاتِ مختلف در یک دیتابیسی به نامِ علم.

حالا اول از این دیتابیسِ علم (و به خصوص لایه های جدیدش) اون مصادیق «سالاد کلمه» و چرت و پرت هایی که توسط علمای تازه به علم رسیده تولید شده رو حذف کنیم (طرف مثل من ددلاین داشته و باید یه چیزی می فرستاده). اون مصادیق «الیتیسم» که نویسنده اش خودش و نادانی اش رو در الفاظ پیچیده قایم کرده و در زندگی حرفه ای اش صرفن آلودگی ایجاد کرده هم حذف کنیم. اون مواردی هم که صاحب سرمایه به تولید کننده ی علم رشوه داده که بیا فلانی جون این شیتیلی رو بگیر و بنویس مثلن شکر خوب است و هویج بد است، اونها رو هم بگذاریم کنار. منظور من از علمی که ساخته ی دستِ بشر است، این نیست. این علم، ریده ی ماتحتِ بشر هست.

من دارم راجع به همون یک درصد علمِ اصیلِ شرافتمندانه ای که بخش کوچکی از بدنه ی آت و آشغال های تولید شده توسط علما هست صحبت می کنم. یعنی طرف یک چیز جدید به درد بخور کشف کرده و بدون این که هول بشه که مبادا دیگری این رو بهتر از اون بیان کنه از چند جهت به اش نگاه کرده و – معمولن با قصد و غرضی به غیر از مال و نام و منفعت شخصی یا گروهی – به اش نگاه کرده و دیده که بله این واقعن کار می کنه. بعد با دقت و در طول سالها به صورت زیبا و دقیق و سنجیده اصلاح و ثبت اش کرده.

اون «علم» – که ارزش صحبت کردن داره – پدیده ای فرهنگی و ساخته ی دست بشر است.

اون علم، از حلقه ی وین تا مکتب فرانکفورت، از یونان باستان تا انگلیس ویکتوریا، از سیاره ی ما تا سیاره ی فلان به صورت معناداری فرق می کنه (بقیه ی علم که بالا بیان کردم که مثل پشکل هست و به صورت بی معنایی فرق می کنه).

البته این رو من نمی گم، خودِ علم می گه. همیشه هم گفته و صد سال پیش هم مدون و کامل گفته. منتها برای این که شما این رو بشنوید و دریابید باید به نحوی با علم در تماس باشید. اگر داخلِ خود علم هستید که اصلن قضاوت از داخل خیلی دشوار تر هم هست مگر این که در مغزِ علم باشید. یعنی اگر شما در شصتِ پا یا قرنیه ی چشم یا سرِ معامله ی علم هستید احتمالن کار شما این نیست که این رو بفهمید. اصلن انتظار باطلی است.

البته این به این معنا نیست که علم «نادرست» ه و به هیچ وجه هم به این معنا نیست که علم می تونست به هر شکلِ رندومِ بی ربطِ دیگری هم تولید بشه. این مثل این می مونه که بگیم سلولِ قلب هر غلطی که دلش خواست می تونه بکنه. البته که نه.

این فقط یعنی که کارکردی که زمانی دین در تکامل بشر داشت امروز علم داره. این که خورشید از فلان جا در میاد و زمین صافه و یا روی پشت لاک پشته در زمان خودش علم محسوب می شده. به اندازه ی فیزیک نیوتنی در انقلاب صنعتی، این مشاهده و اعتقاد هم در عهد کهن قابلیت پیش بینی داشته و باهاش تکنولوژی ساعت خورشیدی و غار گرم کن هم می ساخته اند.

الان هم نقش تخریبی و سیاهی که علم در نابودی بشر و گسترش تعصب و جنگ و نابودی تمدن ایفا می کنه شبیه نقش دین در امواج گذشته ی تکامل بشر شده. هر موجِ‌ جدید تمدن اون قبلیه رو با یک برچسب اُمّل و عتیقه ای مارک می کنه و یه چیز جدید در می آره که عجالتن چند وقتی باهاش کار بکنه.

این رو (مثل اون مطلب وحدت حوزه و دانشگاه) نوشتم که الان که این موجِ اخیر چند صد ساله ی تمدن ما هم ظاهرن داره بلاخره (و ناگهانی) می شکنه، و حالا که به سلامتی قراره که دست جمعی ریغ رحمت رو سر بکشیم، در این مجالِ کوتاهِ بین دو تا پست بالایی و پایینی به خودمون یادآوری کنم که خیلی آدم های اُمُّلی بودیم که خرد و عقل و اندیشیدن رو با «علم» عوضی گرفتیم.

ریدیم…

انّا لله و ان علیه سکنجبون!


Oct 17 2016

خطای چشمِ دل

دسته: علمی، فرهنگ، فلسفهadmin @ 11:08 am

Volx
من احتمالن پر نگاه اولِ به این پوسترِ‌ «پوششِ شما به دیگران ربط دارد» دچار اشتباه شده ام. فکر کردم فکر کردم در تعبیر مورد نظرِ‌ [احتمالن آقایِ] طراح، اون کیسه پلاستیک ها مرد و جوجه تیغی یک زنِ متبرج هست. یعنی این سه تا پلاستیک سه مردِ نجیب اند و اون جوجه تیغی یک خانمِ بد پوشش است که برجستگی های بدن اش و یا چکمه و شلوار تنگِ تبرج آمیزش مثل تیغ داخل چشم و چالِ مردان نجیب رفته و اونها هم سرکوب غرایزشون رو مثل سوراخ شدن پلاستیک آرامش شون قلمداد می کنند.

ولی به نظر می آد که در تعبیرِ اصلی این سه تا پلاستیک در واقع سه تا خانومِ عریان هستند که روی پلاستیکِ حساس بدن شون پوشش محافظی مناسب رو نپوشیدند. ماهی هم احتمالن می شه گوهر وجود و عصمت و عفاف که در اثر سوراخ شدن پلاستیک آب از دست می ره. اون جوجه تیغی هم یه مردِ معصومه که ذاتش تیغ تیغی بودن هست و می خواد رد بشه و زندگی اش رو بکنه ولی دائم باید حواسش به این باشه که نکنه با تیغِ نگاه نامحرم بزنه شیشه ی نازک عفتِ یک زنِ بی حجاب رو بشکونه. اعصاب هم نداره تا وقتی اونا یه چرم سیاه ضد تیغ تن پلاستیکاشون نکنند. احتمالن این تعبیر نزدیک تر بوده به ذهن طراح چون فقط یک جوجه تیغی هست و اون هم شخص طراح این پوستر هست.

هر دو تعبیر به دلیل تقابل و تضادی که بین سطح انتظارات و واقعیت موجود ایجاد می کنند (یعنی بین تئوری و عمل) منفی و زننده هستند. تعبیرِ اول به «کاورت نارسیسیسیم» گرایش داره و تعبیر دوم به مفهومی نزدیک به اون یعنی به «سایکوپتی». چیزی که جالبه اینه که این دو مفهومِ نزدیک در واقع در تقابلِ هم هستند.

و این می رساند که دو نقشِ «کاورت نارسیسیسیت» و «سایکوپت» که هر دو از دیگری گلایه دارند با هم چفت می شن و یک ترکیبِ‌ اجتماعی درست می کنند. مثلِ کارهای موریس اشر! هر دو طرفِ دعوا هم حق دارند. (اینجا دیگه بحث حجاب نیست، در کانتکست های دیگه بحث می کنم مثل روابط رییس و مرئوس یا روابط زناشویی و یا حتا گاهی موجر و مستاجر!).

امیدوارم رسونده باشم معنی رو. چون این لایه از هندسه ی اخلاقیات در زبانِ مدرنِ‌ما به کلمه نیومده زیاد.

فقط همین رو بگم که طرف خطای چشمیِ عجیبی ایجاد کرده. بر اساس همون اصولِ خطای چشمی درست شده، فقط یک لایه عمیق تر از لایه ی بصری. اصولن اخلاق همه اش هندسه است و مثل هندسه دونستنِ در مورد اون از تغییر پرسپکتیو می آد. هندسه ی آثار اسپیریچوال که المان تکرار و تغییر پرسپکتیو داره حاکی این ارتباط رو به صورت بصری نشون می ده. پشت پرده همون کانسپت ها در تعاریف اخلاقی ما نقش بازی می کنه. حلقه ی امپتی (مجموعه ی کسانی که به خاطر خودخواهی خودمون درک شون می کنیم) و حلقه ی دانش (مجموعه ی چیزهایی که ازشون می دونیم) هر دو شامل خودشون می شن و خاصیت ترنسندنتال یا اعتلایی ندارند. یعنی طبعن نسبت به نقطه ی کور خودشون کور هستند.

buluk

پ.ن. این پوستر ظاهرن از تبلیغِ فولکس واگن برای دقتِ پارک دوبل دزدیده شده و در کانتکست حجاب وارد شده. همین که برادرِ طراح این ارتباط معنایی رو کشف کرده نشون دهنده ی ذهنِ مجردش هست که ما با آلمان ها در اشتراک داریم و ای کاش که رعایت کپی رایت و احترام به حقوق هم دیگه رو هم در اشتراک داشتیم که البته موضوع بحثِ ما نبود.


Oct 15 2016

میس پرشیا و سوتین طلا

دسته: فرهنگadmin @ 5:09 pm

نمی دونم چند تا بِرَند از این مسابقاتِ ملکه ی زیبایی و دختر شایسته و بانوی فلان و میس یونیورس در جهان هست. هر چی هم که هست بدون شک همه اش پر از پارتی بازیه و ایران و خارج نداره.

ولی وضعِ «میس ایران» دیگه بدتر هم هست.

نه این که مملکت ما حجاب زورکی اومده و چهل میلیون نفر بانوان داخل ایران حداکثر می تونن مسابقه ی رمضانی بانوی بهشتی رو شرکت کنند، این اقلیتی که اومدن خارج دیگه تو این جور مسابقات برای خودشون جولونی می دن. حالا توی خارج در هر روستایی که یه دونه از اینها برگزار شده یک ایرانی هم پیدا شده که دختر قدسی خانوم رو به رقابت های زیبایی معرفی کرده. ایشون هم که ماشالا از بقیه ی دخترهایی که در جریان این مسابقه بودن یک «سر و گردن خوشگل تر» بوده بلاخره یه سالی برنده شده و عنوان ملکه ی زیبایی پرشیا رو از آن خودش کرده.

تا قبل از این که فیس بوکم رو پاکسازی کنم پنج شیش تا از این ملکه های زیبایی کشورمون فقط توی لیست من بودن. احتمالن باید هزاران نفر از اینها باشن كه در اقصا نقاطِ جهان نوار از خودشون آویزون کردن به عنوان میس پرشیا یا هر چیزی.

یعنی منی که نه عکاس فشن هستم، نه باشگاه بدنسازی می رم، نه سلبریتی تلویزیون ام، نه تو این جاها رام دادن تا حالا همین طوری گذری با چند تا میس یونیورسِ ایرانی آشنا شدم. یکی دو تاشون بر و رویی داشتند که محض صداقت نگه داشتم (که اگر اینجا رو می خونن ناراحت نشن خدای نکرده، نمی خوام سانسور کنم از کسی). بقیه رو یادمه پاک کردم چون طرف دافِ‌ متوسط هم نبود. حالا زیبایی نسبیه و چه حکمتی بوده که این طرف پیروز شده در اون مسابقه چیز عجیبی نیست، چون یه عده مثل خودش نامزد شدن احتمالن. بیشتر باید دید فامیلِ اون طرف چه طور و از کجا به ذهن اش رسیده که بین این همه دخترِ توی فامیل، پریوش جون دختر قدسی خانوم رو نامزد کنه. این سوال بزرگ تریه.

حالا به نظرِ شما اگر کسی بخواد ملکه ی زیبایی ایران باشه نباید در یک معیارهایی حداقل جزو تاپ ۱۰۰۰ باشه؟ یعنی بگیم در اون رده ی سنی قابل شرکت کردن، مثلن هزار تا از اینها هست. یا حداقل نباید جزو یک میلیون نفرِ برتر باشه؟ یا اصلن بی خیال. نه دیگه اون قدر خفن. باید از بغل دستی اش خوشگل تر باشه یا نه؟؟

حالا خواستم بگم همه چی همینه.

خودم اول از همه که شاه میگوی سوت ایران شدم و سوتینِ طلایی مسابقات رو به خودم اختصاص دادم که هنوز توی سی وی ام می نویسم.

اگر هم کسی اسمش قُدسی یا پریوش بود دلخور نشه. اسم جنبه ی تزیینی داره. اگرم ملکه ی زیبایی ای ميس يونيورسى کسی رنجید سوتینِ طلام مال اون.


Oct 12 2016

طرح وحدت حوزه و دانشگاه

دسته: علمی، فلسفهadmin @ 4:20 pm

اولش بگم که من اعصابم خیلی آروم هست و اگر از الفاظی مثل گُه و ریدن استفاده می کنم به این معنا نیست که کلافه هستم. شما وقتی راجع به بوی فاضلاب صحبت می کنید، قاعدتن الفاظی که به کار می برید در متنِ محاورات روزمره قدری بی ادبانه به نظر خواهد رسید، در حالی که غرض این نیست.

اگر یک واقعیت آبژکتیو در جهان بیرونی رو در نظر بگیریم، مثلن این که یک خرمگس روی یک گُه نشسته و دست هاش رو با اون عَن صابون می زنه، شما چه طور می تونید با زبانی که در اختیارتون هست این مشاهدات رو طوری انتقال بدید که کسی فکر نکنه عصبانی هستید؟ یا باور کنه که روز بدی نداشتید و فقط دارید یک مشاهده رو منتقل می کنید.

یا فرض کنید کسی دستشویی داره و باید خودش رو خالی کنه و نشسته توی پذیرایی. طرف شروع می کنه با خودش فکر کردن (حتا اگر بلند نگه) که: «به نظرم باید رید در توالت!» خیلی هم معقول و منطقی. چون مدفوع کردن جاش توی توالت هست و کسی روی مبل نباید خودش رو خالی کنه. مبل برای این کار حیف هست و توالت گذاشته شده به همین منظور. یعنی دیگران هی مرتب اومدن و ریدن و شما هم طبعن باید در توالت خودت رو خالی کنی که جای این کار هست.

اعصاب خوردی هم نداره. خیلی با آرامش باید رید. چون این عملِ خالی کردن یکی از شیرین ترین و لذت بخش ترین عادت های زندگی هست.

حالا ما از بچگی می گفتیم و می شنیدیم که باید رید در سیستم عاموزشی ایران. چون اون قدر ریده شده که شما هم اگر مدفوع دارید منطقی هست که برید همونجا خالی کنید.

غافل از این که ما در اشتباه بودیم و نباید در سیستم عاموزشی ایران رید. نباید این کار را کرد. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، پس باید رید در سیستم عاموزشی جهان!

حالا چرا ما این رو از روز اول درست نفهمیدیم؟

از بچگی هی همه به ما می گن خارج، خارج. انگار خارج مثلن توسط نوعِ بشر ساخته نشده و از یک سیاره ی دیگه اومده. از اون بدتر هم این که هر چه بگندد نمک اش می زنند. مثلن توی مدرسه یک قلدری بود به شما زور می گفت، شما می گفتی باشه بریم به ناظم بگیم. بعد می رفتی می دیدی ناظم خودش اصلِ قالتاقه. حالا داخل ایران اوضاع خراب بود و بحثی نیست، شما گفتی ما بریم خارج ولی خوب وقتی خارج هم تو زرد از آب در بیاد شکایت کجا بریم؟ به «اِیلیَن» ها بگیم که آقا خارج هم ریده پناهندگی به ما بده؟ معلومه که موجودات فرازمینی هم ویزا نمی دن. می گن شما خودت از همون جنس زباله هستی و بمون همونجا.

خلاصه چون خارج خارجه، یک واقعیتی که باید باهاش رو به رو بشیم رو دائم از خودمون سانسور می کنیم. اون مسأله هم همین هست که آقا جان مساله اصلن داخل و خارج نیست. مساله ی قرنی هست که توش هستیم. باید رید در سیستم عاموزشی جهان. خیلی هم ساده.

گول خارج رو هم نخوریم. ظاهر قضیه گول زنک و غلط انداز هست. مثلن یک چیزهایی اینجا بهتر هست از داخلِ ایران. فرض کنید توی کمد ماژیک های رنگارنگ دارن، کامپیوتر هاشون جدید هست، یا آدم ها به هم تنه نمی زنن و این حرفا. ولی خوب، اصل و بنیاد ماجرا همونه: ریدیم. والسلام.

قرن بیست و هفتم هم که نیستیم. قرن بیست و یکم ایم که همین عنی هست که هست.

روی همین نظام دانشگاه که فوکوس کنیم یک صد سالی هست که در حال پس رفته و کسی هم به روش نمی آره، چون پول و تکنولوژی بر حسب عادت در دستش بوده و هی بیشتر شده و «ریزالت» تولید کرده. حالا چه ریزالتی و به چه قیمتی بماند.

نه که این حرف ها جدید باشه. همون پنجاه سال پیش هم خیلی آدم های حسابی و فیلسوف و هنرمند و دانشگاهی و غیر دانشگاهی این حرفا رو زدند ولی خوب گُل تا بیاد حرف بزنه زیر سایه ی علف های هرزه خفه می شه و بعدش هم گُه میاد و همه رو می شوره و می بره. قانونِ خلقت.

الان هم بعد از چند دهه نادیده گرفتنِ هشدارهای آدم های دلسوز، سطحِ عَن دیگه واقعن به حد آلارمینگ رسیده که نمی شه انکارش کرد. در غیاب نهادهای بین المللیِ دیده بان سطحِ عَنِ آکادمیک هم یکی بلاخره باید سینه سپر کنه و مسوولیت رو به عهده بگیره. و اخطار کنه که آقا حواس همه ی شما که پرت بود در این دهه های اخیر گُهچال های قطبی رفته رفته آب شدن و سطحِ ماجرا به حد غیر قابل جبرانی بالا اومده و به زودی تپه ی نریده ای باقی نخواهد ماند!

حالا اون طرف شما شعر بنویس که تپه ها را باید شست. جورِ دیگر باید رید. ماجرا از این حرف ها گذشته. مثلِ دموکراسی در امریکا حتمن باید تبدیل به مناظره ی بین دو عقب مانده ی روانی بشه که دوزاری ما بیافته که سیستم از بیخ و بُن خرابه؟ ده سال صبر کنیم نوبت اون هم می رسه.

حالا اگر کسی تعجب کرده که من چی دارم می گم و این بوی عَن براش ناآشناست بگذارید مساله رو براتون بشکافم.

امروز وارد دامنه های دیگه ی تمدن نمی شم و گر نه در عرصه ی دانش و خبر و ورزش و هنر و فن آوری هم اوضاع همینه.

خودت رو هم گول نزن مگر اینکه برات نفع داشته باشه.

اگر هم کسی به نحوی از انحاء در این ماجرای آکادمی درگیر هست و این بو رو تا الان نشنیده، باز هم دو حالت داره:

۱. یا این که طرف از اول نمی دونسته آکادمی چی هست و باید چه شکلی باشه. یعنی عمه و دایی گفتند قربون بچه ام برم که نابغه است حتمن این باید دکتر مهندس بشه. که بلا نسبت (زبونم لال، دور از جونِ شما) این یعنی خودِ طرف هم از همون جنس هست و داره با همون موج می آد بالا. که خوب این موج با خوشحالی داره این تپه ها رو یکی یکی فرا می گیره و بحثی نداریم. خاکِ شون عمرِ شما باشه ولی یک زمانی بود در تاریخ که رساله اعتباری داشت. تئوری فروید و ماری کوری و ویتگنشتاین و اینشتن هم رساله ی دکترای طرف بود. تزِ بنده و شما هم رساله ی دکتراست مثلن.

۲. حالت دوم هم اینه که طرف (یعنی کسی که بوی گُه رو هنوز نشنیده و نمی فهمه من چی دارم می گم) مثلن یه گُلی، شیویدی، سرخسی چیزی هست و یک تپه ی نریده ای واسه خودش پیدا کرده و فعلن خیالش راحته که گُه پاش به اینجاها نمی رسه. که عرض کنم کاملن در اشتباهه.

در حالت اول که مسأله خیلی نسبی هست و سوء تفاهم ذاتی اش کلن بالا است. البته توی پرانتز اشاره کنم که داینامیک گُل و گُه متقارن نیست و نمی خوام وارد جزییات اش بشم ولی مثلن به گُل بگن تو بو می دی فکر بد می کنه که نکنه من بوی بدی می دم و خودم خبر ندارم. بعد به عن می گن تو بو می دی می گه: بله بله مرسی در جریانم. یعنی چون تمام زندگی اش رو با خودش سپری کرده فکر می کنه بوی ادوکلنِ آرمانی رو می ده. خلاصه که این از محدودیت های ذاتی گُل و گُه بودن هست و کمی فرق دارند با هم. ولی خوب شباهتی وجود داره و اون این که این دو قطب که هر دوش در همه ی ما هست در حالت اسیمپتوتیکِ فلسفی از حال هم دیگه خبر ندارند. وارد اون بحث نمی شم ولی فرض کنیم اصلن مسأله متقارن هست و ماجرا در کُنه اش نسبی هست و با این توافق بریم سر حالت دوم.

در اون حالت دوم هم که خوب طرف نفس اش از جای گرم در می آد. فرض کنید یک تپه ی نریده ای پیدا کرده و رفته بالاش ماستش رو بخوره. طبعن این جذر و مدِّ عن رو هم می بینه و بیشتر آدما فکر می کنن که سطح گُه خیلی طبیعیه که بالا و پایین بره. در حالی که قضیه این نیست و این گُه نوسانی همین طور داره می آد بالا.

من مطمئن ام که اگر نظام آکادمیک یک شیء گِرد و کُروی بود و می شد دورش چرخید و ماهواره فرستاد اطرافش، و تازه اگر هم یک اداره ی ناسا وجود داشت (که طبعن نصف مدیرانش هم ایرانی بودن) و بودجه ی میلیاردی ای هم داشت و کارش چرخ زدن دور اون کره ی فرضی می بود، اون موقع اولین ریپورتی که تهیه می کرد این بود که ملت خبر ندارید که کره ی عاموزشین داره گرم می شه و گُهچال های طبیعی دارن آب می شن و این موجِ جدید گُه به نوک قله های دانش هم خواهد رسید. اگر که نرسیده باشه.

حالا حتا اگر با تعاریف شخصی من از سیگنال و نویز یا گُل و آشغال هم موافقت ندارید فکر می کنم قانع بشید که سیستم عاموزشی در یک قرن اخیر یک سیستم کورِ بسته هست که از اهداف اولیه اش هر نسل دورتر شده. این دیگه مشاهده ی آبژکتیوه. یعنی درسته که توسط آدم هایی ایجاد شد که سرشون به تن شون می ارزید ولی رفته رفته یه کم در پیت تولید کرده و قدرتش رو هم داده دست اون نسل بعدی و همین طور غلظت اونها بیشتر شده و اون ها هم آدم رندوم بیشتر تولید کرده اند و الان دیگه داره واقعن میل می کنه به رندوم و والسلام.

یعنی موفقیت آکادمیک تا چند سال دیگه احتمالن به هر چیزی ربط داشته باشه جز تشریک مساعی در تولید بی طرفانه ی علم در خدمت بشر. یا هر کوفت دیگری که از اول قرار بود باشه. سال ۲۰۵۰ اگر وارد کمپِس یک دانشگاه معمولی شدید و دیدید که یک سری دلقک کون لخت دارند وسط چمن به هم عَن می مالند و با موفقیت هر چه تمام تر می رقصند و به این پرفورمنس می گن «علم» تعجب نکنید که این چه صحنه ای هست. از صاحابش هم بپرسی چطور یه هو این شکلی شد، طرف می گه والا ما هم نفهمیدیم ولی سخت نگیر. بکش پایین رقصت رو بکن.

من می گم سی سال هم لازم نیست صبر کنیم. از همین الان خیال خودمون رو راحت کنیم که این ماجرا افسارش از دست همه خارج شده و مثل همون ماجرای مکتبخانه و حوزه است که زمانی برای خودش دبدبه و کبکبه ای داشت.

اصلاح پذیر هم نیست به نظر من. دیگه باید کم کم یک سیستم آموزشی موازی و کاملن مستقل از اون باید درست کرد که اون گوشه آروم آروم و با احتیاط کار خودش رو بکنه که این یکی با آسایش به ریدن خودش ادامه بده. آدم های واقعی هم کم کم می آن تو سیستم جدید چون بدبختا جایی ندارن که الان برن. (آدم واقعی هم با شما نبودم. شما به احتمال قریب به یقین می مونی همون حوزه)

حالا تنها مشکل اینه که این دو تا سیستم همزمان باید روی یک اکوسیستم شکل بگیرن و از منابع یکسان استفاده کنن. یعنی اگر می شد مثل آدم ها و روح ها توی یک خونه ی قدیمی از توی هم رد بشن و هر کسی کار خودش و بکنه که دیگه خیلی عالی می شد!

این طرح پیشنهادی «وحدت حوزه و دانشگاه» یک تبعات خوبی هم داره و این که خرخون ها و بچه دماغوها می مونن توی اون سیستم قدیمی و واسه خودشون حال می کنن. یعنی چون دکون شده طلبه ها و ساینتیست ها و بچه آخوندها دور همی خارجِ فقه و اصول و کتاب درسی های خودشون و می خونن و امتحان می دن و پاس می کنن. عین حوزه که داره همین طور آخوند می ده بیرون اینا هم هی دکتر مکتر می دن بیرون و حجت الاسلام و آیت الله عظما.

از حق هم نگذریم. مثل تمام بدبختی های دیگه مون این هم تقصیر هیچ کسی نیست. کارِ زمانه. جبر روزگار. در فارسی به اش می گن «ظهوریافتگی». اینجا عامل اش یا فشار جامعه است یا توهم قبیله که اکثریت این ملت از سر اجبار دارن این کاری رو می کنن که دارن می کنن. به ندرت کسی خوشحاله و راضی. به خاطر یه لقمه نون و یا از سر توهم در راه خدا یا علم، دیگه خود طرف هم یادش رفته چی کاره است. طرف داره زور می زنه که بشه چیزی که نیست. آخرش هم نمی شه و یا تقلب می کنه و یا نمی شه و تقلب نمی کنه. چرا؟ واسه یه لقمه نون یا یه مُهرِ ویزا یا فشار پدر و مادر و جامعه هر روز از دوردست ها قرض بگیریم و هر روز از آینده قرض بگیریم و گند بزنیم توی محیط و آلودگی علمی و صوتی و درد و بدبختی ایجاد کنیم برای آیندگان؟ حالا طلبه یا دانشجو، این گُهچال ها که آب بشن بوش توی دماغ همه ی ما می ره. به خدا به والله اسم این کار زحمت و پشتکار نیست.

در این آشِ‌ بشریت قرار بر این بود که هر چیزی سر جاش، به موقع با درجه ی درست بپزه و ترکیب بشه که آخرش یه کوفتی در بیاد که بشه خورد. آخه چه اصراریه که همه طلبه بشن و دانشجو و عالم بشن؟

اگر کمی وجدان جمعی داشته باشه آدم می فهمه که هر نخودِ هر آش که سریع یاد گرفت جلز بزنه، نباهاس بزنه. می سوزونه دیگ رو! هر علف هرزه ای قرار نیست بره همه ی نور آفتاب رو های جک کنه چون مثلن فتوسنتز مقدماتی یاد گرفته. هر الاغی که گواهی نامه گرفت که نباس تخت گاز بره. تصادف نشه هم دود و پت پت اگزوزش می ره توی چشم همه.

تو همه چیز هم همینه جریان. عن آقا رفته عایفون اختراع کرده. عکسش و زدن همه جا. حالا آدم خوبی بوده ها. ولی نه دیگه در این حد آخه. مثلن اگر این نبود، کسی عقلش نمی رسید اینترنت و موزیک و فیلم رو ورداره بیاره توی قوطی بکنه توی جیب چند میلیارد نفر آدم؟ به قرعان می رسید. یکی دیگه شیش ماه دیرتر یه چیزی درست می کرد اتفاقن بهتر و با وجدان تر.

حالا این نمونه ی خوبش بود. دیگه نمونه بدها رو نخواستم بگم.

ما فقط میمون درختی هستیم که یکی دو میلیون ساله افتادیم پایین روی زمین. هر کی اندازه ی خودش باید جا بگیره، ولی هر کدوم مون ترامپی شدیم واسه خودمون در این عصر دیجیتال.

آخرِ بی جنبگی.

این همه عجله و ددلاین واسه چه؟
سوزوندن آش واسه چی؟ پت پت کردن اگزوز واسه چی؟

اگزوز!

واسه چی؟؟

در طیاره ی برگشت از هلند
یک هزار و شانصد خورشیدی


Oct 06 2016

منطق، شطرنج، حجاب

دسته: فرهنگ، فلسفهadmin @ 9:13 pm

قبول دارید «منطق» چیز خوبیه؟

در این یک هفته ده ها تحلیل تکراری خوندم در مورد برگزاری «مسابقات جهانی شطرنج بانوان» و «کمپین لغو حجاب اجباری». هم نظرات این طرفی تکراری بود و هم دیدگاه های اون طرفی.

ما ایرانی ها وقتی پای منفعت و نظرات خودمون پیش می آد استاد تحلیل سود و زیان ایم. ولی وقتی پای منفعت جامعه می افته، ساده ترین ارزیابی سود و زیان رو هم یادمون می ره.

من حدس می زنم که نود و نه درصد تحلیل هایی که خوندم فرض شون این بوده:
۱. حجاب اجباری بد است.
۲. شطرنج خوب است.

البته اگر از امام می پرسیدیم با هر دو مخالفت می کرد!

یعنی تقریبن همه ی ما با امام راحل در این دو مورد مخالف هستیم. با این حال نتایج دو تا از اشتباهات ایشون ربع قرن بعد از رحلت ما رو دو تیم کرده و عین استقلال و پرسپولیس انداخته به جون هم.

که این بحث بماند.

حالا با همین دو فرضِ معقول، که شطرنج خوب است و حجاب زورکی بد است (که من راستش ندیدم کسی در این دو اصل شک کرده باشه)، چکیده فکت هایی که در تحلیل دو طرف خوندم همینه:

این وری: برگزاری مسابقات به شطرنج ایران سود می رسونه
اون وری: تحریم مسابقات به آزادی پوشش سود می رسونه

حالا سوال اینه که کدوم سود بیشتره. یک نفر می تونه این رو اندازه بگیره و نظر بده؟

البته هر دو طرف برای این که مخاطب رو احساساتی کنند شعارشون رو در فرم منفی به کار می برند که در واقع همون ادعا هست:
این وری: تحریم مسابقات به شطرنج ایران لطمه می زنه
اون وری: برگزاری مسابقات به آزادی پوشش لطمه می زنه

سوال باز هم همونه، کدوم لطمه کمتره خوب به اون مورد رای بدید (یعنی در دفاع اش مطلب بنویسید)

من تا حالا یک مطلب هم ندیدم که هر دو طرف نامساوی رو در یک متن حتا به رسمیت بشناسه چه برسه به این که مقایسه کنه. یعنی هیچ کدوم از تحلیل ها کامل و نتیجه بخش (conclusive) نیست. فقط یک مشت فکت هست بدون نتیجه گیری قانع کننده.

تنها قسمتی که بعضن کامل انجام شده قسمت اتهام و فحش و فضیحت هست که خوب تمرین شده. تحلیل سود و زیان که به درد عمه می خوره.

حالا اگر با این چیزی که من نوشتم موافق هستید صلوات ختم کنید به روح امام راحل، طراح بزرگ ولی غایب این میدان!


Oct 03 2016

هشدار!

دسته: شخصی، فرهنگadmin @ 6:09 am

منِ اُسکُلِ خنگِ ساده دل بعد از این همه سال در رویا زندگی کردن تازگی ها متوجه شدم که بین گیاه خوارها، فعالین سیاسی و آدم های نیکوکار که کار داوطلبانه می کنند هم کلی آدم عوضی و عن وجود داره که کرم درخت ان ولی می گن ما گیلاسیم!

یعنی حتا کلی آدم سایکوپت (برید این کلمه رو دربیارید کلی معنی توشه!) پیدا می شه که طرف گیاه خوار شده نه مثلن به خاطر حیوونای بدبخت. چون طرف شنیده باکلاسه. یا مثلن می خواد از نردبون فلان حزب سبز بالا بره. یا مثلن می خواسته کافه ی یکی رو بالا بکشه. باید در خلوت دستگیرش کنی ببین چی کاره است.

از آن بترس که سر به تو دارد. گرگ در لباس میش! مراقب این آدم ها باشید. #موزمار‌ #سایکوپت


Sep 28 2016

سیاست ما کرمِ رفاقت ماست

دسته: سیاست، شخصی، فرهنگadmin @ 12:04 am

«سیاست ما کرمِ رفاقت ماست»

من فکر می کنم اصل جمله این بوده. یعنی امامِ راحلِ جانگذاز سعی داشته این رو بگه ولی زبون اش گرفته و پته پته کرده. پشت بندش هم یک کلاغ چهل کلاغ شده و حاصل همه ی اینها شده اون جمله ای که وقتی بچه بودیم روی دیوار مدرسه هامون نوشتند.

من تا حالا در این کنفرانس های بررسی ابعاد شخصیتی امام شرکت نکردم. ولی اگر بخوام براشون پروپوزال بدم چکیده اش این می شه که طرف آدمِ ضد حالی بوده، تمام. نه فقط که به ملت ایران ضد حال زد و توی هواپیما احساسی نداشت. از همون ضد حال هایی که در عوالم رفاقت به طالقانی و بنی صدر و منتظری زده معلوم می کنه که مرامِ رفاقت نداشته. این وقایعی رو هم که ما از دور دیدیم و در ابعادِ سیاسیِ یک مملکت توی پاچه مون رفته در اصلِ ماجرا یک ک*ر زدنِ ساده در صدرِ قدرت بوده. بعدها قِل خورده پایین و بهمن شده و ایران رو به روزِ امروزش دچار کرده.

ولی به به!

به به چه حرف خوبی آن شب امامِ ما گفت. یعنی نوک زبون اش بود: سیاست ما کرمِ رفاقت ماست. و بر پدرِ سیاست که رفاقت ها رو لت و پار می کنه و قصه ی امروزِ ما هم همینه.

الان براتون با ذکر مثال توضیح می دم:

یکی دو نفر از دوستان اخیرن لطف کردند و من رو ازفهرست دوستان شون پاک کردند. رفاقت خوبی هم داشتیم و خوب چون دوستی دوطرفه است وقتی یک طرف تصمیم گرفت که بره، من هم نباید گیر بدم که جون مادرت بمون و آخه چرا.

به اضافه ى اين كه مى دونم چرا. چون تفهیم اتهام شدم و طرف گفته به ام که چرا: طرفداری از جمهوری اسلامی!

مرغ پخته بیاورید.

و البته که قضاوت کردن ساده ترین و شیرین ترین کارِ جهان است. سورن هم فکر می کرد که من گربه هستم و از نظرش گربه ی خیلی افتضاحی هم بودم و از دست رفتارهای ناشیانه ام رنج می کشید. تیزبینی و هوش سیاسی سورن هم کم نبود البته. تا کُنهِ رفتارِ گربه ی همسایه رو درک می کرد و از توی خیابون شبکه ی تمام گنجشک های محل رو با نقشه و داینامیک شون می دونست.

ولی خوب دلخوری و رنجیدن اش از «گربه ی افتضاح بودنِ من» تقصیرِ رفتارِ من بوده یا قضاوت خودِ طرف؟ شاید هر دو. از یک طرف من به کار خودم مشغول بودم و اون هم روند تکاملی اش با من فرق داشته و یک جهت دیگه رفته. من هم البته ازش شاکی بودم خدایی ولی هیچ وقت نگفتم عجب عادَمِ عنیه! برای این که آدم نیست خوب. از داخلش که به بیرون سر و ته کنی یه چیز دیگه است که من با افکار و خواسته های داخلی خودم نمی تونم رفتارها بیرونی اش رو تحلیل کنم.

حالا حکایت ماست. همین داخل گونه ی آدمیزادی مون هر کدوم به یه سمتی رفتیم ولی با سمت و جهتِ خودمون نتیجه ی بقیه رو قضاوت می کنیم. هی می گن سیاست رو فلسفی نکن و فوتبال رو با سیاست قاطی نکن. ولی اگر همین فلسفه ی ساده رو در نظر گرفته بودیم الان سیاست دنیا این همه سیخ های غیر ضروری وارد زندگی بشر نکرده بود.

حالا اگر کسی فکر می کنه فلانی گربه شده. پرنده شده. یا مثلن عوض شده. چرخش کرده و نمی دونم آخرش به فلان حرف صد سال پیشِ ما رسیده یا فلان حرفِ صد سال پیش خودش رو نقض کرده باید عرض کنم که: آی ویش! ولی نه متأسفانه. ای کاش شجاعت عوض شدن داشتم ولی من فقط آپگرید شدم با فکت های جدید. فکت های قدیمی همان است. من هم همون آدم قدیمی ام که بودم با دو لایه اطلاعات جدید. سو تفاهم نشه خدمت تون.

پس ارزش داره اینجا یه سری فکت بریزم که تکلیف تون با من روشن باشه که در کجای درخت باینری هستم و موضع گیری های نیمچه سیاسی امروزم از کجا می آد. حداقل اگر اختلاف نظر داریم روی اصول عمیق تر بحث کنیم و نه نتیجه گیری های سطحی و ثانویه. بعد از اون خواستید دوست باشیم. کج فهمی اش خیلی کمتره این جوری:

۱. اختلاف ذاتی ما از اصول می آد و نه از نتایج. توی مدرسه به جای «کوکب خانوم زن با سلیقه ای بود» باید این رو به ما یاد می دادند. اصول و فکت های ما با هم ترکیب می شن و طرز فکر ما رو تولید می کنند. اما وقتی حاصلِ تمام فرآیند یک تصمیم گیری سیاسی با یک تصمیم باینری جایگزین می شه، از اون نتیجه ی باینری ما نمی تونیم کل محاسبات پشت اش رو استنتاج کنیم. یک یا صفر. تحریم یا مشارکت. دستور حمله ی نظامی یا سکوت. این سکه چرخ ها خورده ولی خوب یک شیر یا یک خط که بیشتر نداره. از یک شیر یا خطِ ساده که نباید از ظن خود یار کسی بشیم. یا از اون بدتر از ظن خود فکر کنیم که کسی یارِ دشمن مون شده!

۲. بحث انتخابات یک نمونه ی آشنا از همین مسأله است. من البته سال هاست که رأی ندادم چون گذرنامه هم نداشتم ولی بعد از کودتای هشتاد و هشت در مورد دو انتخابات ملت رو به رأی دادن تشویق کردم. یکی لیستِ امید مجلس و خبرگان (هر دو) و یکی انتخابات روحانی. هر دوش رو هم هنوزباور دارم که تصمیم درستی بوده. اگر در آینده نظرم عوض شد به روال سابق در وبلاگم به گوه خوری اعتراف خواهم کرد.

۳. فهرستِ امیدِ خبرگان رو در نظر بگیرید. شاملِ هفت هشت تا لیست بود و فقط دو تا از اون هفت هشت تا ته شون فلاحیان و ری شهری داشت. لیست اصلی شون هم این دو تا توش نبودند [این دو نفر رو هم اگر در جریان نیستید یکی شون از قاتلان زنجیره ای و مسوول سر به نیست کردن ده ها روشنفکر آدم حسابی مملکت بوده. دیگری هم اوایل انقلاب قتل عام می کرده]. رأی دادن به همه ی لیست (تکرار می کنم همه ی لیست!) کار اشتباهی بود که بیشتر امیدی های فیس بوک مرتکب شدند. یعنی وجود اون دو چهره هزینه اش خیلی بالا بود و من از اول هم فلسفه اش رو نفهمیدم که خوب چرا نباید اون دو از لیستِ امیدِ ما حذف بشن. تبلیغ شون رو هم من نکردم و خوشبختانه هنوز می تونم توی چشم فرزند قربانیان شون نگاه کنم که بعضن رفاقت داشتیم.

۴. ولی نکته ی اصلی ام اینه که هیچ «پرینسیپل» ای وحی منزل نیست و هر اصلی ممکنه در برابر اصول بزرگتر و متناقض اش رنگ ببازه. وقتی شما یاد اون دویست تا موشکی می افتید که در همین ثانیه از تل آویو روی سر خانواده یا فک و فامیل تون در تهران نشانه گیری شده (و برعکس اش هم هست). و وقتی که وضعیت سوریه رو می بینید. و وقتی به آینده فکر می کنید که الان چه گزینه هایی پیش رو دارید که ایران اون شکلی نشه و ریسک و سود و زیانِ هر کدوم چی هست، اون وقت گذشته رو با احترام توی پرانتز می گذارید و تصمیم های مهم تری می گیرید. اسم این کار خیانت نیست.

۵. من هفت سال و نیمی شده که ایران نرفته ام. دلم هم خیلی تنگ شده. جزییات اش هم بماند. فقط این که به سردردش نمی ارزه و نخواهد ارزید. عطای مملکت رو به لقائش بخشیده ام. البته فقط عطای گشت و گذار و لواشک و قره قوروت رو بخشیدم. عطای نجات دادن مام وطن رو نتونستم هنوز ببخشم. این که چه کاری از دستم بر می آد بحث دیگریه.

۶. مامِ وطن وضع اش خرابه. بیماری هاش پیچیده تر از یکی دو تا سرطان و آلزایمر هست. من روزی فکر می کردم مشکل ما فقط «ارتجاع» هست. مثل ارتجاع دینی که جنگ و انقلاب سمپتوم هاش بود. فکر می کردم این تنها بیماری ماست و اگر حل بشه همه چیز درست می شه. حواسم به خشکسالی نبود. اون زمان حواسم به خطر حمله ی نظامی نبود. عراق و آمریکا تازه ماه عسل شون بود و وضعیت سوریه هنوز پیش نیومده بود. ماجرای تجارت اسلحه و بازی های پشت پرده اش رو هم من شخصن خبر نداشتم. اینها رو که وارد معادلات می کنید، معادلات قدیمی (با حفظِ سِمَت) نتایج متفاوتی تولید می کنند.

۷. آخرش می رسیم به همون دعای معروف کورش بزرگِ هخامنشی که هنوز بعد از دو و نیم هزاره وصف حال ماست: خدایا کشور ما را از «لشکر دشمن»، از «خشکسالی» و از «دروغ» پاس بدار. البته اون بالا هم توضیح دادم که لطفن برداشت باینری نکنید. هر کسی که کورش رو کبیر بخونه توهم عاریایی نداره. تخم و ترکه ی کورش اگر منقرض هم نشده باشند الان ممکنه سر از آناتولی یا هند در آورده باشند و من خبر ندارم. ما فرزندِ وارثان یا متجاوزان قدیمی این سرزمین هستیم و مثل هر وارث دیگه دوست داریم افتخار قدیمی یک کس دیگه رو به خودمون نسبت بدیم. من کورش رو از جهت دیگری ستایش می کنم. برای من مثل داروین و افلاطون و مولوی حکمِ پیامبری رو داره که در یک عرصه ای از حیات خرفهم شده بوده و چراغ اش روشن شده بوده. همینه که شعور مملکت داری و درکِ شهودی اش از فلاتِ ایران روهنوز چه بسا زبده ترین سیاست مدارهای ما ندارند.

۸. از خطر لشگر دشمن گفتیم برگردیم به وضع سوریه. پونصد هزار کشته و میلیون ها آواره داده و این تازه اولشه. یعنی کارشناس های ماجرا با شبیه سازی کامپیوتری دارند ادعا می کنند که ما حتا آینده ای رو نمی تونیم تصور کنیم که در دو سه دهه ی آینده این همه گروهی که به جون هم افتاده اند از کشتن هم دیگه دست برداشته باشند. الان دیگه تصور صلح و برگشت اش به گندی که ده سال پیش بود هم امکان پذیر نیست چه برسه به امکان اش. ایران هنوز به مرحله ی سوریه نرسیده ولی ذره ای دست از پا خطا کنیم دقیقن همون سرنوشت منتظر ماست. اگر فکر می کنید شوخی یا اغراق می کنم یه کم پست های سیاسی که این روز ها می فرستم رو بدون توهمِ منفعتِ شخصی یا قضاوتِ کسخل شدن بنده بخونید. شاید قانع شدید که اوضاع ممکنه خراب تر از چیزی باشه که فکرش رو می کردیم.

۹. دیپلماتی مثل ظریف حداقل تا این لحظه با هوشمندی کم نظیری ایران رو از جنگ نجات داده. یعنی فک و فامیل و دوستانِ بنده و شما رو از لت و پار شدن و ریخته شدن توی دریا محاظت کرده. با تمام بندهایی که از هر طرف به اش وصل بوده بهترین کاری که از کسی بر می اومد برای منافع مردم ایران (دست کم ایران) در اون مذاکرات انجام داده. این قدر فحش و فضیحت نثارش نکنیم. اگر مثل بنده هنوز آرزوی عوض شدن رژیم اسلامی و اروپا شدن ایران و آزادی بیان و مذهب و سکسوالیته در ایران رو دارید لطفن به قیمتِ حلب شدن شیراز و حمص شدن زنجان چنین چیزی رو نخوایم.

۱۰. با وجود نکته ی بالا من به فعالان حقوق بشر حق می دم که به منظور بهبود اوضاع به وضعیت حقوق بشر در ایران،‌ حجاب و زندانیان سیاسی و هر نقض دیگری گیر بدن و فشار بیارن. کار و تخصص شون هست و باید درست انجام اش بدن. ظریف رو هم درک می کنم اگر جواب غیر مستقیم بده. برای این که اوضاع دست اون نیست و مأموریت و رسالت مهم تری داره. من وقتی می گم تکه پاره نشدن و توی دریا نریخته شدن خواهر و مادر شما از حجاب اجباری سرشون کردن بهتره به این معنا نیست که من طرفدار حجاب اجباری شده ام. یا از تاریخ پیامبری که عقده های جنسی خودش و طایفه اش چنین شرایطی رو به زن های یک طرف سیاره ی ما حاکم کرد مطلع نیستم. من دارم می گم تیکه پاره شدن یک موجود زنده از بسته بندی شدن اش بیشتر درد داره. اگر کمتر داره بگید که من اصلاح کنم مواضع سیاسی ام رو.

۱۱. حالا هادی قائمی که آدم محترم وعزیزی هست دوباره وزیر امور خارجه ی ایران رو سوال پیچ کرده در مورد دستگیری نخبگان بعد از ورود به ایران علی رغم چراغ سبز روحانی. ظریف هم طبق معمول جواب سربالا می ده چون سیستم قضایی ما از دولت جداست و به زبان بی زبانی می گه که دست من نیست. چنین شرایطی هر دو نفر حق دارند و به حق همدیگه هم آگاهند. اکتیویست فشارش رو می آره و دیپلمات هم جواب سنجیده می ده. فقط الان این وسط کسی که بندهای بیشتر و خطرناک تری به اش وصله ظریف هست و نه هادی قائمی. و در تصویر مصاحبه (لینک در کامنت ها) ما فقط یک بند رو می بینیم که بین این دو نفر هست. بندهایی که به این آدم ها بیرون از اون اتاق متصل هستند رو در نظر نمی گیریم. حالا کمپین بین المللی حقوق بشر (خود سایت آقای قائمی) هم جواب ظریف رو کامل منتش نکرده و نصف دوم اش رو قطع کرده. امیدوارم که دلیل این حذف صرفن اختصار یا صرفه جایی در اینترنت باشه.

۱۲. قسمت حذف شده ی جوابِ ظریف این هست که توی آمریکا هم مثل ایران سیستم قضایی و اجرایی از هم جداست و توی همین آمریکا هم یک قاضی پیداش شده که ایران رو برای مشارکت در یازده سپتامبر به یازده میلیارد دلار غرامت تحریم کرده. الان ظریف با وجود مصاحبه ی در مجموع راضى كننده اى كه کرد توی کامنت های رسانه ها داره فحش می خوره که مثل احمدی نژاد استقلال قوه ی قضاییه رو بهانه ی توجیه نقض حقوق بشر می کنه. احمدی نژاد سایکوپت بود و توپ رو می انداخت توی زمین خبرنگار که بحث رو برنده بشه. ظریف داره با ذکر مثال توی کله ی مخاطب می کنه که دست من نیست. ولی مثال اش هم درسته دیگه. مرغِ پخته هم از این حکم خنده اش می گیره که عربستان که شهروندانش توی روز روشن مسوولِ اجرای انفجار برج های نیویورک بودن قسر در می ره. اون وقت دادگاه احتمالن سر لابی فلان سناتور یا رشوه ی میلیونی فلان تاجر حکم به مصادره ی میلیاردی اموال ملی ایران رو می ده. در عین حال عربستانی هنوز داره میلیاردی از کمپانی های اسلحه سازی آمریکا اسلحه می خره و یک روزی یکی از همین اسلحه ها یکی از عزیزانِ من و شما رو مثل رب گوجه فرنگی روی دیوار پخش خواهد کرد. هر مشکلی که با جمهوری اسلامی داریم دیگه طرفداری از اون حکم دادگاه صرف این که آسیبی به رژیم اسلامی هست یک تف سر بالاست.

خلاصه که من و امثال من اصول مون تغییر نکرده. تنها اطلاعات مون به روز شده و تصویر مون از دنیا کامل تر شده. زمانی سعی کردیم از دهن یک ماهی قلدر (جمهوری اسلامی) در بیایم و باهاش مقابله کنیم چون با اون مکانیسم تقوایی اش ما ماهی های کوچولو رو استثمار می کرد. برای اون سیستم هیچ وقت مردم ایران مهم نبودند. چیزی که براش مهم بوده دین یا بهانه ی دین بوده. اون هم برای کسب قدرت و منفعت. یعنی تقوا «کپیتال» ای بوده که به بهانه اش یک اقلیتی منافع یک اکثریتی رو بهره کشی می کردند و تنهایی حالش رو می بردند حتا به قیمت جنگ و کشتار و فقر.

حالا سایه ی اون ماهی قلدر دست کم از سر من رفته کنار و من که اولش خوش و خرم بودم الان دارم كم كم یک نهنگ عظیم می بینم که بر اساس همون قانون کار می کنه. فقط سوخت موتورش تقوا نیست و یک اختراع مدرن تره یعنی پول. دیدن این نهنگ که دنیا رو داره می گیره شخصن من رو تکون ام داده. چون اون قدر بزرگه که دیگه مثل جمهوری اسلامی نمی شه زد تو سرش و محدودش کرد. آرواره هاش که بسته بشه تمام ماهی های کوچک و بزرگ رو با هم درسته قورت می ده و آخرش هم اون دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. هیچ مکانیستم کنترلی هم نداره یا دست کم من نمی بینم.

به نظر من در یک سیستم ایده آل مردم مهم اند. واحد پول باید خوشبختی مردم باشه. هر چیز مجازی دیگه رو وقتی می گذاریم به عنوان اصل و واحد پول در رفتار انسانی، حالا می خواد دین باشه یا پول، اون چیز مجازی باد می کنه و بزرگ می شه و هر چیزی دور و برش باشه رو هم می خوره. کنترل اش هم دست خودش نیست و باید به قول حجاریان با فشار از پایین و چانه زنی از بالا دهن بند روش نصب بشه. همین سازمان ملل یک مکانیسم کنترلی بوده که بعد از زخم های جنگ جهانی دوم به وجود اومده. الان ماجرا وارد یک عرصه ی دیگه شده و مکانیسم کنترلی اش وجود نداره. برای همین می گم آینده تاریک و نگران کننده است.

اگر هم من از این نهنگ افسارگسیخته می نالم دلیل اش این نیست که طرفدار اون ماهی قلدره شدم. ماجرای استقلال و پرسپولیس هم نیست که من یا این باشم یا اون. الان كه گفتم فوتبال اينم بگم كه اگر منِ پرسپولیسی کوررنگی دارم و به جز قرمز و آبی رنگی بلد نیستم دلیل نمی شه که تراکتورسازی دستش با استقلال تو یه کاسه باشه.

الان هم جانِ من اگر فدراسیون فوتبال رو با سیاست قاطی کرده دلیل نمی شه که ما هم سیاست رو با فوتبال قاطی نکنیم. یا فلسفه رو با سیاست قاطی نکنیم. یا همه ی اینها همه رو با هم دیگه رنگ آمیزی نکنیم. صلح بشری از همین وصل کردن ها حادث می شود جانم.

این متن رو هم اگر خوندید و نگرفتید که من چی می گم تقصیر شما نیست. خودم هم نصفه فهمیدم. تست اش هم اینه که تمام این متن از بالا تا پایین موضوع اش یکی بود. از امام و سورن و ظریف و فدراسیون تمِ ماجرا همه یکی بود. منیفستیشن (تجلی؟) اش فرق می کرد.

اگر فهمیدید چی گفتم و آخرش موافق یا مخالف بودید که بماند. اگر نفهمیدید خواستم بگم احتمالن ظاهر بعضی حرف هام اذیت تون کرده. یا اگر الان نکرده هم در آینده خواهد کرد. خواستم بگم همین الان پاکم کنید نه بعدن.

خیالم نکنید پیش خودتون که فلانی تازگیا بهتر شده. یا بدتر شده. یا کسخل شده. یا گربه شده. قبل از هر چیزی مطمئن باشیم که از سطح رفتار طرف اصولن درک کردیم که عمقِ فازش چه طوری بوده. بعدش بگیم فلان تر شده.

هراس من باری از همین است که چه بسا همون اولش هم که رفاقت داشتیم از ظن هم یار هم شده باشیم. چه بسا جلوی ضرر رو هر وقت بگیریم منفعت باشه.

من فکر می کنم که همه ی ما تنها تر از اون باشیم که حتا تصورش را بکنیم. یه وقتی شانس می آریم یه سری دیگه تصادفی در سطح همفکر ما می شن. در عمق اش دیگه نمی ریم چون اگر مى رفتيم يا همه ى دنيا رو فرند كرده بوديم يا همه رو از دم آنفرند و خلاص.

جهان را چنان بپنداریم که هست.
زورِ‌ خود را بزنیم حداقل.

تکبیر.

نیم علی ميرزا
وسط راهِ فارو – پرتقال
مهر ۱۳۹۵


Sep 19 2016

قلمه

دسته: شوخیadmin @ 10:44 pm

یه سخن حکیمانه هم تا یادم نرفته بگم به تون.

هر چی بکاری همون رو درو می کنی. دونه ی گندم بکاری گندم در می آد. دونه ی ذرت بکاری ذرت در میاد.

ولی تخم فیل بکاری فیل در نمی آد.

فیل رو باهاس قلمه زد.


برگ پسین »