نوامبر 21 1991

سگ طمعکار

دسته: شعرadmin @ 2:11 ق.ظ

سگي‌ يك‌ استخوان‌ در كوچه‌اي‌ يافت‌/شتابان‌ رو به‌ سوي‌ لانه‌ بشتافت‌
در آن‌ ره‌ بود يك‌ پل‌ روي‌ يك‌ جوي/خزيد از پل‌ كه‌ره يابد به آن‌ سوي‌
ولي ناگه خودش را ديد در آب/به‌ خود گفتا كه‌: «فرصت‌ است‌. بشتاب‌!
بگير آن‌ استخوان‌ از رودخانه‌/سپس‌ جستي‌ بزن‌، رو سوي‌ لانه‌»
و از اين‌ رو درون‌ آب‌ شد او/ولي‌ آن‌ استخوانش‌ رفت‌ با جو
به‌ ناداني‌ غذايش‌ رفت‌ بر باد/و آن‌ يك‌ استخوان‌ را هم‌ ز كف‌ داد


نوامبر 10 1991

مرغ و روباه

دسته: شعرadmin @ 6:52 ب.ظ

 یكی‌ روبه‌ از بهر مرغی‌ درشت/بشد بر سر كوه‌ و او را بدید
 سپس‌ همچو آهو به‌ جایی‌ بلند/برفت‌ و از آنجا به‌ رویش‌ پرید
 پس‌ او را به یک کیسه بنمود و رفت/و دنبال‌ خود كیسه‌اش‌ را كشید
 چو از راه شد خسته، در خواب رفت‌/و مرغك‌ از آن‌ كیسه‌ بیرون‌ جهید
سپس‌ اندر آن‌ كیسه‌ را پر ز سنگ‌/بكرد و سوی‌ لانه‌ اش‌ پر كشید
 چو روباه‌ از خواب‌ شیرین‌ بخاست/برفت و برفت و به خانه رسید
پس‌ از آن‌ به‌ مقدار بس‌ آب‌ را/بر آتش‌ نهاد او كه‌ قُل‌ قُل‌ شنید
 چون آن كیسه‌ را روبهك‌ كرد باز/دگر‌ مرغكی‌ را میانش‌ ندید
 فتادند آن‌ سنگها توی‌ دیگ‌/و آبش‌ به چشمان روبه‌ جهید
 بدین‌ گونه‌ آن‌ روبهك‌ كور شد/و زآن‌ پس‌ دگر هیچ‌ جا را ندید


نوامبر 02 1991

معلم

دسته: شعرadmin @ 10:56 ب.ظ

 معلم‌! ای‌ كه‌ جان‌ من‌ فدایت/فدای‌ حرفه ی‌ مشكل‌ گشایت‌
 تو آواز محبت‌ را سرودی‌/دری‌ از علم‌ بر رویم‌ گشودی‌
 تویی‌ چون‌ نور، همچون‌ آسمانها/تویی‌ چون‌ ماه‌، همچون‌ كهكشانها
 تویی‌ چون‌ مهر، چون‌ خورشید زیبا/تویی‌ چون‌ جنگل‌ و مهتاب‌ و دریا
 از آن‌ دم‌ كه‌ قلم‌ دادی‌ به‌ دستم‌/بدانستم‌ كه‌ مدیون‌ تو هستم‌
 شناساندی‌ تو بر من‌ این‌ جهان‌ را/تو یادم‌ داده‌ ای‌ فن‌ بیان‌ را
 در این‌ روز بزرگ‌، ای‌ شخص‌ عاقل‌!/پذیرا شو كلامم‌ از ته‌ دل‌
 منِ‌ كوچك‌ برای‌ قدردانی/گرامی‌ دارم‌ این‌ شغل‌ جهانی‌