مارس 13 1993

شکار گرگ و روباه

دسته: شعرadmin @ 10:52 ق.ظ

 روبهي‌ و گرگي‌ اندر بيشه‌ زار/بي ثمر‌ بودند دنبال‌ شكار
 ناگهان‌ روبه‌ شكاري‌ را بيافت‌/گرگ‌ هم‌ فوراً به‌ سوي‌ آن‌ شتافت‌
 گرگ‌ آمد تا خورد آن‌ طعمه/را روبهك‌ نگذاشت‌ و كرد ادعا
 گفت‌ روبه‌: «طعمه‌ را من‌ يافتم‌»/گرگ‌ گفتا: «من‌ سويش‌ بشتافتم‌»
 شد ميان‌ گرگ‌ و آن‌ روبه‌ جدال‌/در ميان‌ جنگ‌ آمد يك‌ شغال‌
 طعمه ی ‌ آن‌ گرگ‌ و روبه‌ را ربود/جست‌ سوي‌ لانه‌ي‌ خود زود زود