فوریه 28 1998

رباعی

دسته: شعرadmin @ 12:06 ب.ظ

چيزي‌ كه‌ بديهي‌ است‌ چو خورشيد تو را/ديوار ستبري‌ است‌ فراديدْ تو را
 اما چو‌ تو اين‌ حصار در هم‌ شكني/بيني‌ همه‌ آن‌ كس‌ كه‌ نمي‌ديد تو را


فوریه 24 1998

رباعی

دسته: شعرadmin @ 11:19 ق.ظ

اي‌ خلق‌ مطيع‌ و مردم‌ سر در زير/اي‌ سخت‌ چو خشت‌ و نرم‌ مانند خمير
 سوگند به‌ پايمالي‌ باورتان‌/همواره‌ چنينيد و نداريد گزير