فوریه 10 1999

آگهی استخدام

دسته: شوخیadmin @ 2:14 ب.ظ

شوراي‌ نويسندگان‌ نشريه‌ي‌ فرداد در نظر دارد براي‌ تكميل‌ كادر نويسندگي‌ و تأمين‌ مطالب‌ ماهنامه‌، چند عدد نويسنده‌ را استخدام‌ كند. شرايط‌ عضويت‌ در شوراي‌ نويسندگان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

1) قرار نداشتن‌ در زمره‌ي‌ خوراك‌هاي‌ تبليغاتي‌ راديوهاي‌ بيگانه‌، ايادي‌ استكبار جهاني‌ و اشخاص‌ غربزده‌، منحرف‌، مزودر، مغرض‌، بيمار، مفسد، معاند، خزنده‌، خائن‌، منافق‌، شورشي‌، ضد انقلاب‌، روشنفكر، كج‌انديش‌، دگرانديش‌، قلم‌ به‌ مزد، قلم‌ به‌ دست‌، خودسر، سرسپرده‌، وابسته‌، ليبرال‌، هگزيستانسيال‌، مقتول‌، مشكوك‌، مجهول‌الهويه‌ و معلوم‌الحال‌ و مهدورالدم‌.
2) داشتن‌ اعتقاد و التزام‌ عملي‌.
3) قرار گرفتن‌ در چارچوب‌.
4) نداشتن‌ نام‌هاي‌ زننده‌اي‌ چون‌ ساسان‌، افراسياب‌، مهرداد و …
5) عدم‌ ارتباط‌ با فروشندگان‌ فرش‌ و عتيقه‌، جاسوسان‌ ساواك‌ و سيا، و كليه‌ي‌ كساني‌ كه‌ صبح‌ها ورزش‌ مي‌كنند و آب‌ پرتقال‌ مي‌خورند.
6) اعلام‌ انزجار از ايسم‌ها و مكاتب‌ انحرافي‌ چون‌ صهيونيسم‌، ناسيوناليسم‌ (پاناسونيك‌)، پست‌ مدرنيسم‌ و كوبيسم‌.
7) عدم‌ خوردن‌ خربزه‌ در حالت‌ ايستاده‌، با توجه‌ به‌ فرا رسيدن‌ فصل‌ سرما.
8) حفظ‌ و حراست‌ از زبان‌ فارسي‌، احتراز جدّي‌ از استعمال‌ لغات‌ عاريتي‌ و من‌ حيث‌ المجموع‌، عدم‌ تبعيت‌ حتي‌المقدور از استراكچرهاي‌ غير فارسي‌ و قس‌ علي‌ هذا…
9) پايبند بودن‌ به‌ بند بند قانون‌ تا آخرين‌ قطره‌ي‌ خون‌. (تشخيص‌ اينكه‌ كداميك‌ از قطرات‌ خون‌ متقاضيان‌ محترم‌ «آخرين‌ قطره‌» محسوب‌ مي‌شود، به‌ عهده‌ي‌ شوراي‌ نويسندگان‌ است‌.)
10) سوء استفاده‌ نكردن‌ از آزادي‌ و ترجيحاً استفاده‌ نكردن‌ از آن‌.
11) شركت‌ نداشتن‌ در قتل‌هاي‌ زنجيره‌اي‌ سازمان‌يافته‌ي‌ مشكوك‌ اخير به‌ عنوان‌ مقتول‌. (حضور قاتلان‌ محترم‌ كه‌ صد البته‌ افراد ناشناسي‌ هستند، بلا اشكال‌ است‌.)
12) رعايت‌ فاصله‌ي‌ كانوني‌. (فاصله‌ي‌ كانوني‌ حداقل‌ فاصله‌اي‌ است‌ كه‌ هر كس‌ بايد از اعضاي‌ كانون‌ نويسندگان‌ ايران‌ داشته‌ باشد؛ در صورت‌ عدم‌ رعايت‌ اين‌ فاصله‌ امكان‌ آن‌ وجود دارد كه‌ تصوير مجازي‌ متقاضيان‌ عزيز در بي‌نهايت‌ تشكيل‌ شود.)
1+12) نداشتن‌ اعتقادات‌ خرافي‌.

از حائزين‌ شرايط‌ درخواست‌ مي‌شود كه‌ تا پايان‌ وقت‌ اداري‌ امروز خود را به‌ دفتر نشريه‌ معرفي‌ كنند، در غير اين‌ هر صورت‌ هر چه‌ ديده‌اند از چشم‌ خودشان‌ ديده‌اند. همچنين‌ مراجعه‌ كنندگان‌ يك‌ وقتي‌ خيال‌ نكنند كه‌ ما از توطئه‌ي‌ آنها بي‌خبريم‌.

روابط‌ عمومي‌ نشريه‌ي‌ فرداد