آگوست 25 2000

مردگان

دسته: شعرadmin @ 7:12 ب.ظ

 مردگان‌ همه‌ تاريك‌اند،
مردگان همه‌ خاموشند.
 مردگان‌ همرنگ‌ و هم‌آواي‌ هم‌اند.
 مردگان‌ همه‌ يك‌ تن‌اند.