نوامبر 07 2002

وایت بورد

دسته: پراکندهadmin @ 12:11 ب.ظ

بچه های عزيز! اگر يک روز فکر کرديد که نياز به يک وايت بورد داريد و ناگهان چشمتون افتاد به يک تيکه شيشه شکسته ی اضافی که يه گوشه افتاده و تصميم گرفتيد که دور شيشه رو ببريد و سنگ بزنيد و بعدش با اسپری يک طرفش رو رنگ کنيد و روی طرف ديگرش که ليزه به عنوان وايت بورد استفاده کنيد مطمئن باشيد که فکر بکر شما به جز يک طرح احمقانه نبوده. چون ماژيک وايت بورد روی شيشه نمی ايسته….


نوامبر 02 2002

دسته: شخصیadmin @ 11:19 ق.ظ

چند وقتی است که حدودهای غروب و گاهی نصفه شب دغدغه های فلسفی من فوران می کنند. حس غير قابل توصيفی دارم در مورد خودم. به هر حال در اون ساعت ها حرف های بسياری برای گفتن دارم. انقدر زياد که نمی تونم بنويسم و کسی رو هم ندارم که بگم. جالب اينه که در ساعات ديگر (بگيم ساعات معمولی روز) همه ی اون حرفها فراموش می شه. روشنايی روز قطعا جزو ساعات معمولی روزه.