اکتبر 03 2004

Default Sex Position

دسته: پراکندهadmin @ 4:30 ب.ظ

تمدن بخش هایی از غرایز ما را از یاد مان برده. همچنان حدس می زنم که  تنوعی که امروز در موقعیت های فیزیکی سکس ایجاد شده زاده ی تمدن  است. اگر چنین باشد، حالت پیش فرض ارتباط جنسی (جفت گیری) در اجداد آدمی چه بوده است؟ غرایز از نقشه ی ژنتیکی قابل استخراج اند.