نوامبر 04 2004

حساسیت

دسته: پراکندهadmin @ 11:28 ب.ظ

احتمال مرگ من در اثر عطسه زدن در وسط خيابان روی خواهد داد.