مارس 23 2005

نوروز

دسته: شعرadmin @ 4:10 ب.ظ

در خردسالی می میرد
و همه ی معنای وجودش
رنگی است که بر سفره ی ما می پاشد
سین هشتم،
سرخِ محدبِ جنبان


مارس 22 2005

تیزی

دسته: پراکندهadmin @ 11:11 ب.ظ

از شمشیر نفرت دارم. هر چند که ما – خوشبختانه – دیگر با برّنده هایی به این بزرگی سر و کار نداریم. شمشیر دیگر ابزار نیست و یک نماد است، شگفتا که غالبا نشان پیروزی است و اقتدار.


مارس 20 2005

پوکاهونتاس

دسته: پراکندهadmin @ 9:25 ق.ظ

چه دختر هستيد و چه پسر، هیچ وقت با یک شخصیت کارتونی دوست نشید چون مسطحه و از بغل ها تیز. اگر هم یکی شون به شما دل بست، باهاش صحبت کنيد. بگید بره یکی از جنس خودش پیدا کنه. اگه اصرار کرد بترسونیدش از اینکه بچه تون فرکتالی در بیاد. اگر باز هم قانع نشد بهش بگید که مشکل خودته!


مارس 16 2005

برو به جهنم

دسته: می نیمالadmin @ 10:17 ب.ظ

ميگم خدا روز قيامت چقدر بايد فحش بده.


مارس 16 2005

عنصر پنجم

دسته: پراکندهadmin @ 6:17 ق.ظ

گمون كنم علت اينكه مدل چهار عنصري خاك و آب و هوا و آتش مردود اعلام شد اين بود كه نمي تونست وجود عنصر پنجمي رو كه خميره ي وجود بعضي ها رو تشكيل مي داد بر اساس چهار عنصر ديگه توضيح بده: عنصر گوه!


مارس 01 2005

اشباع

دسته: شخصیadmin @ 6:54 ب.ظ

اگر خوشبختی دو سهم داشته باشد، سهم بزرگتر آن نزد ما است؛ محیط نقش کم رنگ تری دارد. خوشبختی کرانه ای دارد که درون ما است و اگر همه ی محرک های بیرونی را برای خوشبخت تر زیستن روشن کنیم، از آن کرانه تجاوز نمی کند؛  این ماییم که باید احساس شادمانی کنیم و گنجایش درونی ما، با پتانسیل لذت دهی محیط سری شده است.
گاه بهتر است که به جای دگرگون ساختن محیط خویش – که محیط دیگران نیز هست – با این ظرفیت درونی بازی کنیم تا سرریز نکند.