سپتامبر 18 2005

همانگویی

دسته: می نیمالadmin @ 10:40 ق.ظ

وقتی می باره، می باره!


سپتامبر 15 2005

دسته: شعرadmin @ 10:39 ق.ظ

بی در آسمان رقص دود
و بی بر زمين جنبش نرم خاکستر، آه!
که در اين ميانه چه سرد می سوزم
پوسته بر پوسته
لايه بر لايه