ژوئن 11 2006

Germany 2006

دسته: پراکندهadmin @ 7:23 ب.ظ

ويدئو پروژکتور و رنگ صورتمالی و تخمه و تنقلات – و بعضا نوشيدنی خنک – برای بازی ها تا آخر جام خريداری يا پيش بينی شده. هر روز مهمون يکی هستيم. در حال برنامه ريزی ميزبان ها و ميهمان ها هستم. هر کس که پايه است بازی های ايران (يا بعضی از بازی های جذاب ديگه رو) به طريقه ی سينمايی دور هم ببينيم، تماس حاصل کنه! فقط فراموش نشه که فوتبال بهانه است. کسانی که واقعا علاقه مندند به جای ديگری مراجعه کنند.