سپتامبر 20 2006

سفر به مشهد

دسته: سفرنامهadmin @ 5:18 ب.ظ

اردی بهشت 1385 - مشهد

این کلفت ترین تیر چراغ برق جهان به قطرِ یک ساختمان

مشهدِ مقدس - مرکز خرید پروما - اردی بهشت 1385

اینجا هم طراحِ دکور، همه ی مواد اولیه ی پرچم آمریکا را فراهم کرده، فقط لطف فرموده و سرهم شان نکرده.