نوامبر 29 2006

Stratosphere

دسته: شخصیadmin @ 3:33 ب.ظ
به کجای این زمونه بر می خورد اگر توی فرودگاه، هنگام بدرقه ات آغوشم رو از تو باز نمی کردم؟
تا همین الآن.
تا خودِ همین الآن… 

بادکنک هلیومی رو که هوا کردیم یادته؟ بهت گفتم که اگر رهاش کنیم تا کجا می ره.


نوامبر 26 2006

الوند

دسته: عکاسیphoto @ 6:32 ب.ظ

همدان - اسفند 1384


نوامبر 17 2006

روز حساب

دسته: پراکندهadmin @ 12:13 ب.ظ
و اینک لوح تقدیر بهینه ترین متابولیسم در گوشتخواران به…

لاشخور! برای اینکه به منظور تغذیه حق حیات را از هیچ جانوری نگرفت.


نوامبر 17 2006

قانون جنگل

دسته: شعرadmin @ 11:52 ق.ظ

این دیگر زور دارد:
اینجا بیابان است
اما قانون جنگل حکمفرما است.


نوامبر 14 2006

دسته: شعرadmin @ 9:36 ق.ظ

مهمان رویایم بودی: دور
سایه نما، ضدنور…