فوریه 26 2007

الگوريتم تشخيص دستگاه هاي موسيقي براي سيگنال موسيقي

دسته: موسیقیadmin @ 10:50 ب.ظ

• عنوان: الگوريتم تشخيص دستگاه هاي موسيقي براي سيگنال موسيقي
• زبان: فارسي
• نویسندگان: نيما دارابي، نعیم خدابنده لو یگانه
• کنفرانس: دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران (CSICC2007)
• ضمایم: اسلایدنرم افزار نوازنده
• تاریخ انتشار: اسفند 1385

• چکيده: در طي اين مقاله الگوريتمي ارائه شده است که با تحليل طيف فرکانسي سيگنال موسيقي داده شده، دستگاه (مد) موسيقي اي را که آن قطعه در آن ساخته و نواخته شده است، شناسايي مي کند. در اين روش هر دستگاه ايراني را به تقريب با يک آرايه ي عددي مدل مي کنيم که نشانگر نسبت فواصل فرکانسي نت هاي به کار رفته در آن دستگاه نسبت به نت پايه ي قطعه است. تعاريف مورد نياز در آغاز نوشتار ارائه شده اند. تمرکز اين پژوهش روي دستگاه ها و گوشه هاي موسيقي ايراني بوده است، گر چه اين کار را مي توان با افزودن رشته هاي بانک اطلاعاتي براي اقسام ديگر موسيقي و آواهاي ملل ديگر نيز به کار بست.


فوریه 25 2007

دسته: عکاسیphoto @ 12:05 ق.ظ

جاده ی چالوس - گردنه ی هزارچم - اسفند 1385 / پریروز


فوریه 24 2007

رفع ابهام

دسته: پراکندهadmin @ 12:03 ق.ظ

“تقدیم به همسر و فرزندان ام.”

در عوالم چندهمسری می تواند سرشار از ایهام و مجاز باشد. گرچه، هیچ وقت این نوع تقدیم نامه را درک نکرده ام. خوب، دست کم نامشان را بگو. 


فوریه 22 2007

ابر متن

دسته: می نیمالadmin @ 11:40 ق.ظ

شیرازه، این جزو چیزهایی است که هنوز جنگل ها را از بین می برد.


فوریه 19 2007

گزارش تصویری از شُستار ددمنشانه ی موش های من

دسته: شوخیadmin @ 2:51 ب.ظ

بهمن ماه 1385 - تهران

آغاز مراسم با تلاوت آیاتی چند…

بهمن ماه 1385 - تهران

آنها می خواستند از چنگال عدالت فرار کنند.

بهمن ماه 1385 - تهران

اما چنگال عدالت (دست های نعیم) دوباره به دام شان انداخت.

بهمن ماه 1385 - تهران

آنها به اشتباه خود پی بردند.

بهمن ماه 1385 - تهران

و کلی آب خوردند.

بهمن ماه 1385 - تهران

اما نه، انگار این سیستم تیوپ طبیعی اینها است که روی آب نگه شان می دارد.

بهمن ماه 1385 - تهران

– ای نیمای قهار، ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، ما را ببخش…


فوریه 19 2007

سفر

دسته: شعرadmin @ 12:47 ق.ظ

زمین را پس و پس می زنم زیر پا
به تو می رسد، می دانم، روزی، جایی
از آن پس با هم می غلتانیم اش
دوتایی


فوریه 18 2007

دسته: عکاسیphoto @ 12:06 ق.ظ

خزرشهر -  تیر 1385


فوریه 17 2007

اصلاحیه

دسته: پراکندهadmin @ 5:39 ب.ظ
کيا* هم نوشتن اش را نمی داند، گرچه پختن هريسه را خوب یاد دارد.  

* قهوه چیِ شوکا


فوریه 14 2007

گِل بازی

دسته: پراکندهadmin @ 2:29 ق.ظ

نمی شه،
ولی اگه بشه چی می شه
کاسپیَن، وقتی دماوند رو حل کنی توش


فوریه 12 2007

چرا؟

دسته: می نیمالadmin @ 10:54 ق.ظ

عطرهای پیرمردی همه جا بوی صابون می دهند.


برگ پسین »