آوریل 22 2011

رو تُشَک

دسته: شعرadmin @ 9:49 ق.ظ

در هوایت بی قرارم رو تُشَک / سر ز کوسَن بر ندارم، رو تُشَک
جان عمه ات، جان من، ای جان تو / انقباض و انبساطم رو تُشَک

زان شبی که وعده کردی روی تخت / روز و شب را می شمارم رو تُشَک

ای لحاف ام گوشه اش در دست تو / تا که کپّم را گذارم رو تُشَک
می کشی تو، کتف ما در می رود / حال دعوا من ندارم رو تُشَک
این تُشَک را همچو خود مجنون کنم / رو تُشَک را نسپرم در مود شَک