آگوست 25 2011

طبیعت و تمدن

دسته: فلسفه،می نیمالadmin @ 1:51 ب.ظ

«چند همسری» و نیز «گیاه خواری» هر دو در طبیعت گونه ی آدمیزاد است. در مقابل اینها «تک همسری» و «گوشت خواری» محصول فرعی و مصنوع تمدن است.

وجدان انسان مدرن در ناهماهنگی با طبیعت او از «خیانت» به جفت آسیب می بیند اما از خوردن گوشت جانداران دیگر هیچ رنجی نمی کشد.


آگوست 07 2011

تمام شد

دسته: فرهنگadmin @ 10:53 ب.ظ

این هم از فهم امت واحده ی اسلامی از برج و برج نشینی. تصور کنید واقعن اتفاق خوبی بود اگر می شد اسلام در همه زمینه ای با زمانه هماهنگ می شد. گاهی با خودم عهد می کنم که اگر اسلام همه جوره با زمانه تطبیق یابد چرا که من ایمان نیاورم؟ اما همیشه بی درنگ چیزی پیش می آید برای یادآوری ماجرای آن پیرمرد چرک:

پیرمردی سال های سال حمام نرفته بود. پسران اش روزی پدر را به حمام تحویل دادند تا پاک شسته شود. دلاک به شست و شو مشغول شد اما وقتی به دنبال پدر آمدند جواب شنیدند که شستیم و سابیدیم، پدرتان تمام شد!