جولای 29 2012

اسد و جسد

دسته: سیاستadmin @ 7:11 ب.ظ

کلمه به اصرار ادعا می کند که بشار اسد شیعه نیست و متعلق به فرقه ی نصیریه است که در نگاه شیعیان حتا از بدعت گزاران به حساب می آیند. به ادعای این مقاله امام موسی صدر برای اتحاد با خاندان اسد ناچار شد او را به عنوان شیعه به رسمیت بشناسد و رسانه های حکومتی ایران نیز برای تحریک عواطف مردم، علویان سوریه را به عنوان گونه ای از شیعیان به حساب می آورند که پراکندگی جغرافیایی آنها در جلگه های حوالی رود فرات است. این مقاله آب پاکی را روی دست امت ایران (بخش امت ایشان) می ریزد که اگر با زبان روزه به واسطه ی شیعه بودن از این حیوان جنایتکار حمایت می کنند، دیگر نیازی به چنین حمایتی نیست و می توانند بدون عذاب وجدان حتا نسبت به او موضع بگیرند. در واقع پیام این مقاله این است که اسد نه تنها یک جانی است که حتا شیعه هم نیست. من در این میان نمی دانم که ریدن روزه را باطل می کند یا خیر اما به احتیاط واجب، با کونِ روزه، می رینم به این طرز فکر که احساساتش با حمام خون تحریک نمی شود و با بهایی یا نصیری بودن یک شخص تحریک می شود. این حیوان خونخوار اگر شمایلش هم شبیه انسان مدرن است و مثل رهبران دینی ایران یا امام موسی صدر عراق یا نصرالله لبنان احتمالن از نزدیک بوی گند نمی دهد، تنها دلیل اش شاید همین باشد که شیعه نیست.

به قول علامه ساسی مانکن: حالا همگی بیاین وسط و مسط. نبینم اسد و مسد.