آگوست 30 2012

چراغی که به خانه رواست…

دسته: فرهنگadmin @ 6:04 ب.ظ

یعنی آدم هایی که زنده زنده زیر این خروارها خاک ها “> دفن شدند هیچ تصور روزی را می کردند که این ضرب المثل – که بارها آن را به زبان پایتخت و نه زبان مادری شنیده بودند – مرگ شان را معنا کند؟