آوریل 28 2014

البته ما رو هم کشتند

دسته: شوخیadmin @ 5:37 ق.ظ

اول سراغ کمونیست ها آمدند،
سکوت کردم چون کمونیست نبودم.
بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند،
سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ یهودی ها آمدند،
سکوت کردم چون یهودی نبودم.
بعد سراغ خودم آمدند،
سکوت کردم چون خودم هم آنجا نبودم.

[ طرف رو ول نمی کردی تا صبح خالی می بست]


آوریل 02 2014

رباعی

دسته: ادبی،شوخیadmin @ 9:25 ب.ظ

این جلدِ پفک که توی راهی بوده است / یک روز لباس داف شاهی بوده است
وآن بارکدی که روی آن چاپ شده / خالکوبی کتف بی گناهی بوده است

– حکیم عمر خیام، پس از دیدن آشغال کنار پیاده رو