سپتامبر 28 2014

دور هم باشی

دسته: فرهنگadmin @ 11:15 ق.ظ

کی اسم با هم زندگی کردن زوج های غیر مزدوج رو گذاشته «همباشی»؟ هم باشی یعنی مثل یکی دیگه باشی یا بشی. یعنی دو نفر یکی باشن یا مثل هم باشن. حداقل بگو «دورِ هم باشی».