ژوئن 29 2016

قرص زعفران

دسته: شخصیadmin @ 4:32 ق.ظ

امروز قرص زعفرون اختراع کردم. بعد از این همه زحمت رفتم تو گوگل دیدم قبلن اختراع شده. در عوض فهمیدم عطار نیشابوری مثل خودم ادویه باز بوده. حتا اون زمان که گوگلی وجود نداشته.


ژوئن 18 2016

گربه در شرت

دسته: شخصیadmin @ 6:05 ب.ظ

ای ملت اگر قرار مهمی دارید برای شُرت هاتون گربه تهیه کنید. امروز بیدار شدم در حالی که یک گربه رفته بود توی شُرتم (لیترالی!). زنگ ساعت هم یادم رفته بود و ساعت ۹ جلسه داشتم و گرنه نمی رسیدم.


ژوئن 17 2016

قطار یا هواپیما؟

دسته: شخصیadmin @ 6:09 ب.ظ

به علاوه دیروز توی هواپیما این مرد خپل بقل دستی موبایلشو در آورد به ایمیلش جواب بده. چشمم یه هویی خورد عنوان ایمیلش این بود:

Re: Tog eller Fly?

به نروژی یعنی «قطار یا هواپیما؟». یعنی می شه گفت کسی که پشت ایمیل بود از این خپله استفتا کرده بود که اگر قرار باشد بین هواپیما و راه آهن یکی را انتخاب کنیم، باید کدام را انتخاب کنیم؟؟؟