سپتامبر 27 2018

توانا بود هر که دارا بُوَِد

دسته: سیاستadmin @ 6:07 ق.ظ

من شخصن از این بابت که این اواخر دفتر و دستکِ توانا دست‌اش رو شد خیلی حال کردم. هی ملت می‌گفتند که توانا رسانه‌ی دستگاه جنگه. من می‌گفتم نه، این‌ها دارند کار فرهنگی می‌کنند…

چه طور می‌شه به این آدم‌ها بازخورد داد که دنیا فقط اون چهار نفر آدمی که باهاشون کار می‌کنی و برات پپسی باز می‌کنند نیست. اگر سوزن‌ مخ‌ات گیر کرده و میلیون‌ها نفر آدم اون سر دنیا به تخمدان‌ات نیست، چرا درک نمی‌کنی که این کارها در دراز مدت برای موقعیت و اسم و رسمِ خودت هزینه داره؟

تصور کن به نامِ مردم‌سالاری و توسعه امتیاز بگیری از ماشینِ‌ جنگ و برای شروع شدنِ حمله‌ی نظامی فعالیت بکنی، حتا بعد از این که با چشم خودت دیدی همون آدم‌هایی که باهاشون کار می‌کنی سر کشورهای دیگه چه بلایی آوردند.

کثیف‌تر از احتکار و دلالی دارو برای پول، همینه که به خاطر پول پشتِ پرده لابی بکنی به قصد برگردوندن تحریم و فلج شدن اقتصاد و گرونی و بدبختی مردم کشورت، بعد جلوی پرده وانمود کنی که غمِ‌شون رو می‌خوری. درِِ قابلمه‌ی گُه چنان خورد زمین و صدا داد که همه فهمیدند. حالا باید ری‌برند بکنند و پول رو بریزن جای جدید و با اسمِ تازه شروع کنند.