دسامبر 08 2003

Category: شخصیadmin @ 2:12 ب.ظ

تو اين كتابه كه من مي خونم نوشته بيت كوچك ترين واحد حافظه است. پس مصرع چي ميشه؟

پیام بگذارید: