دسامبر 22 2003

حس خالص

Category: پراکندهadmin @ 4:52 ب.ظ

هميشه از ظرف شستن خيلی بدم می اومده. به جز اون آخرش که بايد دستتو ببری توی سوراخ سينک و ته مونده ی خيس خورده ی غذاها رو در بياری… اگه با دستکش باشه همه ی لطفش از دست می ره… بايد بره لای ناخونات…

پیام بگذارید: