ژوئن 08 2002

نخستین جشنواره سوت نوازی در دانشگاه هنر

Category: شوخی,موسیقیadmin @ 8:17 ق.ظ

این خبر مربوط به ما به صورت عمودی مربوط به روز متقارن 81/3/18:

و این هم بازتاب رویداد در روزنامه ی کیهان:

پیام بگذارید: