دسامبر 28 2007

آسمان

Category: شخصیphoto @ 6:15 ب.ظ

بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است؟

– مهدی اخوان ثالث

روزهایی که اینجا بارانی است گاه به این فکر می کنم که کاش می شد فقط دو کیلومتر رفت آن طرف تر – بالاتر – که آفتاب دید.

آمستردام - فروردین 1385

پیام بگذارید: