آوریل 04 2005

سرویس

Category: رویاadmin @ 10:38 ب.ظ

پسری به نام نیما (راوی) در یک کنفرانس علمی با موضوع حشراتی به نام سرويس شرکت می کند. کنفرانس به صورت تريبون آزاد برگزار می شود. نيما معتقد است که اين حشرات برای انسان مفيد هستند به او سرويس می دهند. در حالی که چند تن ديگر با او به مخالفت بر می خيزند که وجه تسميه ی اين حشرات در اين است که دهن انسان را سرويس می کنند. اختلافات ادامه دارد تا آنجا که …

پ.ن. خوابم بود! سبک مجله فیلم براتون تعریف کردم. بقيه اش رو هم چون به رئال بودن فيلم صدمه می زنه.

پیام بگذارید: