آوریل 29 2005

جرقه

Category: پراکندهadmin @ 1:08 ق.ظ

گاهی اوقات امتحان دادن به نمره گرفتن اش نمی  ارزه. شب امتحان پیچیدگی محاسبه ترم پیش تا صبح بیدار نشستم بلکه بتونم ایده ی گنگی را برای ربط دادن نظریه ی گراف تصادفی به نظریه ی پیچیدگی محاسبه به جایی برسونم. احساس گنگی داشتم مبنی بر اینکه کار داره به جاهای خوبی می رسه که وقت ام تموم شد و باید می رفتم سر جلسه. چیزی رو ثبت نکردم و بعد از امتحان کلا یادم رفت که به کجا رسیده بودم. ایده هم بازتولید نشد که نشد. کم کم دارم حس می کنم که توهم بوده…

پیام بگذارید: