مه 10 2006

Category: رویاadmin @ 10:28 ق.ظ

اين روزها، نزديک های صبح خواب دريا می بينم؛ آرام با صدای مرغ های دريايی که از پوستم جذب می شود.

پیام بگذارید: