جولای 02 2013

بِلَست

Category: پراکندهadmin @ 1:15 ب.ظ

گر حکم شود که مست گیرند / باید که توی بِلَست گیرند

و اما اگر باور نمی کنید بکنید که کشور نروژ هم برای خودش شحنه دارد. کار شحنه ها در اینجا «شنکه کنترل» به معنای نظارت بر عرضه مشروبات الکلی است. جریان از این قرار است که گویی بیش از یک سال پیش شحنگان وارد یکی از دیسکوهای معروف شهر تروندهایم به نام «بلست» می شوند و مردی را در حالت مستی بیش از اندازه مشاهده کرده و مراتب را به مافوق شان گزارش می کنند. اینجا بر اساس قانون فروشندگان مشروبات الکلی در بارها حق سرو کردن برای کسانی که بیش از اندازه مست به نظر می رسند را ندارند. همین طور فروش الکل بعد از ساعت ۳ (۲ در شهر تروندهایم) و قبل از ساعت ۱۰ صبح و نیز شرب خمر در اماکن عمومی مانند پارک ها و خیابان و هر جایی به جز حریم شخصی یا جاهایی که مجوز نوشیدن الکل وجود دارد غدقن است.

الان بار بلست بعد از بیش از یک سال کاغذ بازی و وکیل گرفتن در نهایت اعتراض اش بی نتیجه مانده و به جرم اجازه ادامه ی حضور دادن به آن مرد پاتیل محکوم شناخته شده و باید به مدت دو هفته پروانه ی الکلش لغو شود که به ادعای گردانندگان اش در این فصل به معنای ضرر میلیونی است.

یکی دیگر از کافه های معروف شهر تروندهایم (موسوم به کافه نیم) البته هنوز مجوز سرو الکل ندارد و ولی در صورتی که در آینده چنین اتفاقی (عدم امکان سرو الکل به مدت دو هفته) برای این کافه رخ دهد به معنای ضرر هنگفت یکی دو هزار کرونی برای این کافه خواهد بود

پیام بگذارید: