آوریل 02 2014

رباعی

Category: ادبی,شوخیadmin @ 9:25 ب.ظ

این جلدِ پفک که توی راهی بوده است / یک روز لباس داف شاهی بوده است
وآن بارکدی که روی آن چاپ شده / خالکوبی کتف بی گناهی بوده است

– حکیم عمر خیام، پس از دیدن آشغال کنار پیاده رو

پیام بگذارید: