مارس 15 2016

موضع انتخاباتی

Category: سیاستadmin @ 8:33 ق.ظ

اولن که نریدن خودش یک ریدن است.‬
دُیُّم این که ریدن به از نریده بُدن خاصه در بهار.‬
.سوم آن که اگر قرار باشد بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم، باید راه آهن را انتخاب کنیم.
در نهایت این که این دوره هم به اصلاح طلبان رأی بدهیم که آقا اگر دور از جون این ترم افتاد مُرد، پسرش یا مصباح رهبر نشن و یک رهبر گلابی تر داشته باشیم که سواد اگه نداره حداقل نمره خوب می ده.

پیام بگذارید: